Et motivatonsværktøj, som stimulerer ældre og mennesker med demens til øget fysisk aktivitet og kognitiv træning. Ved hjælp af levende billeder og lyd kan brugeren cykle en tur i kendte omgivelser, som vækker (barndoms)minder.

Konceptet er enkelt at tage i brug. Det består af en fremvisningsenhed med motivatonsfilm, som kombineres med en brugertilpasset ergometercykel. Fremvisningsenheden giver adgang til et landsdækkende filmbibliotek, som er i løbende udvikling. Filmene ineholder elementer, som har en høj genkendelsesværdi og produceres efter ønsker og indspark fra kunder.

Filmene har individuelt tilpassede lydspor, som er med at skabe en fuldendt oplevelse – det kan være gamle radioprogrammer, lyde fra naturen eller musik fra ungdommens år. Motiview vækker minder til live og giver inspiration gennem sanseindtryk fra kendte miljøer. Dette er især vigtigt for at sikre god sundhed og velvære hos mennesker med demens.

Formål

Motiverer til aktivitet på en enkel måde ved at give brugerne et billed-, lyd- og oplevelsesunivers, som de genkender og trives i.

Kombineres med en brugertilpasset ergometercykel, noget der har vist sig at gøre ældre og mennesker med demens til dedikerede idrætsudøvere.

Målgruppe

Ældre og personer med med demens. Både offentlige og private institutioner, dagcentre, omsorgsboliger – og i brugernes egne hjem.
I løbet af de næste 30 år vil andelen nordmænd over 67 år blive fordoblet, fra dagens ca 600.000 til ca 1,2 millioner.

Betydning for borger

Påvirker borgernes hverdag ved at give dem et bedre helbred. Det giver dokumenterede sundhedsgevinster som:

  • Bedre mobilitet og færre faldtilfælde.
  • Hurtigere rehabilitering efter skader.
  • Øget appetit og samtidig reduktion af overvægt.
  • Kraftig reduktion af udadreagerende adfærd/vredesudbrud.
  • Reduktion af psykofarmaka.
  • Bedre søvn.
  • Færre smerter.
  • Bedre trivsel.
  • Inspiration til personale og pårørende.
  • Adspredelse i hverdagen, præstationsfølelse og fremkaldelse af minder.

Systemet har vist sig at være utroligt nyttigt i rehabiliteringssammenhæng – især efter faldskader som lårhalsbrud. Enkelte institutioner har rapporteret, at Motiview har bidraget til en forbløffende kort rekonvalescensperiode efter denne type skader. Det betyder selvsagt meget for brugerne og deres pårørende. Men også for kunder og medarbejdere.

Betydning for medarbejdere

Som kunde/medarbejdere sparer man både tid og ressourcer ved at give brugerne et bedre helbred.

Er skræddersyet til det offentlige og private sundhedsvæsen, men er også tilgængeligt for private kunder. Bidrager til øget præstationsfølelse, Motivation og trivsel gennom genkendelse og bevægelse.

Er udviklet i samarbejde med og på baggrund af en idé fra Etat for alders- og sykehjem i Bergen Kommune i Norge. I et omfattende projekt er konceptet blevet afprøvet på seks af byens plejehjem. Tilbagemeldingerne har udelukkende været positive, og konceptet er nu i brug på over 180 institutioner i Norge, Danmark, Sverige og Island.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

At flere ældre kan blive boende i egen bolig giver også en samfundsøkonomisk gevinst. En plads på institution i Norge koster 1-1,2 mio. NOK om året. Hvis man, ved hjælp af velfærdsteknologi som Motiview, kan forebygge faldskader som lårbensbrud, eller man kan rehabiliteres hurtigere ud fra institution etter et brud, eller også blive boende hjemme et år eller to længere end man ellers ville have kunnet som følge af bedre helbred ved fysisk aktivitet og kognitiv træning – ja, så kan samfundet spare store beløb. Med en fordobling af antallet af ældre i årene fremover vil dette være store summer.

For mange ældre vil det være nødvendigt at flytte på institution på et tidspunkt. Men ved at bo hjemme et par år ekstra vil det frigøre flere pladser på institution for dem som har mere behov.

Anskaffelsespris

For at bruge Motiview, skal man bruge en pc med Windows 10.

Motitech forhandler brugertilpassede ergometercykler, som Thera Trainer. De er skræddersyet til ældre og personer med dårlig førlighed. Kombinatonen med Motiview har vist sig at give fantastiske resultater. Dette er medicinsk udstyr fra Tyskland og udgifterne for ergometercyklen er fra 25 - 50.000 DKK ex moms afhængig af model. Fragt kommer oveni.

Årlige driftsudgifter

Motiview er et licensbaseret filmbibliotek. Biblioteket er i kontiunerlig udvikling, og som kunde får man adgang til alle film, som produceres (1.200 film fra 24 lande, pr. 01.03.2018). Man får også musiklister for hver film. En hovedlicens, inkl produktion af en lokal film, koster: 20.000 DKK ex moms.
En licens gælder pr institution, dagcenter e.l. Ekstra licens (samme institutioner, anden enhed) koster 4.500 DKK ex moms. Licensen gælder 1 år. Hovedlicensen indeholder lokal filmproduktion. Alle licenshavere kan komme med ønsker og forslag til optagelsessteder (og musik) før en filmproduktion. Filmene skal være så lokalt genkendelige som muligt for flest mulige brugere.

Eventuelle cases

For hurtigt at blive bekendt med konceptet, så anbefaler vi  at se TV2 reportage fra Bergen (2013)

Læs også om Wenche, som stoppede med at falde, efter at hun begyndte at cykle.

Udvikling - ønsker/behov

Vi ønsker at lære, hvordan danske kunder, medarbejdere og brugere opfatter Motiview-konceptet. Vi har en brugerorienteret tilgang til alle udfordringer og arbejder efter LEAN-principper. På den måde er brugernes erfaringer meget vigtige for os i videreudvikling af konceptet og nye produkter som kan knyttes an til dette. 

Afprøvning i kommuner

I Danmark findes Motiview i Aarhus og Aabenraa.