Er et godkendt CE mærket personligt kropsbårent hjælpemiddel, som gør det muligt for spastiske, stive og værkende muskler at slappe af, og giver aktiv funktionsforbedring i de hypotone og svage muskler.

Indstilles i forhold til de individuelle behov. Patienter med spasticitet får hjælp til at afhjælpe uønskede reflekser og stivhed. Når den afhjælpende effekt opnås, kan patienten have en stærk fornemmelse af at deres funktionsvanskeligheder forbedres.

En specialdesignet elastisk heldragt, som er udstyret med elektroder, der reducerer smerter og øger mobiliteten ved hjælp af elektriske impulser. Dragten er designet i et elastisk materiale, hvor elektroder er placeret på de store muskelgrupper. Via elektroderne sendes en svag elektrisk strøm ud til de store muskelgrupper. 

Batteridrevet strøm sendes via sølvtråde til 58 elektroder på indersiden af tøjet, hvor det er muligt og stimulerer hele 42 forskellige muskler, afhængig af patientens behov.
Bandagist Jan Nielsen A/S indstiller dragtens kontrolenhed med henblik på at normalisere tonus ved stimuli af antagonisten til de spastiske muskler eller direkte stimuli til de hypotone muskler.

Afhjælper symptomer som følge af en neurologiske sygdom eller hjerneskade. Hvis patienten stopper med at bruge dragten, vil disse symptomer forværres og komme tilbage til udgangspunktet, da dragten ikke påvirker den bagvedliggende årsag.

Bruges i almindelig dagligdags aktiviteter, det er således ikke nødvendigt at træne med dragten på. Strømmen ligger i samme frekvensfelt som vores nervesystem gør når vi er almindelig aktive i hverdagen, såsom tøjvask, madlavning, etc.

Formål 

Reducere smerter og spasticitet.

Målgruppe 

Brugere med neurologiske symptomer og et vist funktionsniveau.

Betydning for borger 

Normalisere bevægelser og motorik i op til 48 timer efter én times anvendelse.

Betydning for medarbejdere 

Positivt ved at bruger bliver mere selvhjulpen. I enkelte tilfælde kan det være en udfordring for bruger at få Mollii på, hvilket vil kræve personhjælp.

Forventet økonomisk effekt for kommune eller region 

Når bruger bliver mere selvhjulpen og mere sikker i sin motorik vil det på lang sigt have en positiv effekt på brugers anvendelse af kommunens ydelser.

Anskaffelsespris 

Ca. 50.000 kr. afhængig af tilkøb og justeringer.

Forventet levetid 

40 maskinvaske.

Udgifter til evt. montering 

Inkluderet i pris.

Forventede årlige driftsudgifter 

Udskiftning af 4 stk. AAA batterier efter behov.

Tåler 40 stk. maskinvask.
2 års garanti efter købeloven.

Stilles der særlige krav? 

Bruger må ikke være udstyret med pacemaker, baclofenpumpe, magnetisk shunt eller andre magnetisk styrede komponenter.

Er produktet til personlig brug? 

Er helt individuelt indstillet og derfor alene til brug for den bruger, den er udleveret til.

Er produktet til træning? 

Har en positiv virkning på brugerens motorik, hvilket vil have betydning for brugerens daglige funktionsniveau. 

Er ikke decideret træningsudstyr.

Undervisningsbehov 

Der er behov for ½ - 1 times undervisning og instruktion, hvilket er inkluderet i udleveringen.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK? 

Ja.

Erfaringer

Frederiksværk, Odsherred, Hillerød, Herlev, Stevns, Egedal, Gentofte, Frederiksberg, Fredensborg, Odense, Norddjurs, Horsens, Hvidovre Hospital.

Cases

Se film med en borger, der tester dragten på forhandlerens hjemmeside.