Består af motor, batteri, joystick, punktérfri hjul m. tandkrans samt beslag. 
Kan monteres og eftermonteres på alle kørestole, undtaget Kelvin.

Formål 

Erstatte gangfunktion.

Målgruppe 

Kørestolsbrugere m. brug for kompakt hjælpemotor.

Betydning for borger 

Mere selvhjulpen tilværelse med mulighed for større aktivitet og dermed forbedret livskvalitet.

Betydning for medarbejdere 

Kan aflaste medarbejdere fysisk i de situation, hvor medarbejderen ellers skulle skubbe kørestolen.

Forventet økonomisk effekt for kommune eller region 

Ca. 2-5 gange billigere ift. en standard el-kørestol.

Anskaffelsespris 

Kr. 29.800,-.

Forventet levetid 

6-8 år afhængig af brug.

Udgifter til evt. montering 

Med i prisen.

Forventede årlige driftsudgifter

ca- 500-1.000,- kr.

Stilles der særlige krav?

Frostfri parkering med mulighed for opladning.

Er produktet til personlig brug? 

Til personlig brug, men kan genbruges, da systemet kan overflyttes til anden kørestol.

Er produktet til træning? 

Ikke umiddelbart. Men produktet kan have en positiv effekt i borgers styrkelse af motoriske evner.

Undervisningsbehov 

Produktet kan umiddelbart Ibrugtages. Eventuelt for nogles vedkommende med en let undervisning/træning af 1-2 timers varighed.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK? 

Nej, ikke i denne trådløse version.