Udstyret består af en sensor, 2-3 glødepærer samt 2 trådløse kontakter.

 • Sensoren placeres i sengen, fx under madrassen eller under hovedpuden.
 • En glødepære skrues i en lampe i nærheden af sengen, og en anden i en lampe på badeværelset. Man kan få en ekstra pære med, som kan monteres i en lampe på gangen, hvis man skal hen over den for at komme på toilettet.
 • En trådløs kontakt monteres ved sengen og en anden ved den eksisterende kontakt på toilettet.

Når man står ud af sengen, vil sensoren registrere, at man ikke længere er i sengen. Den sender så et signal via Bluetooth til alle pærerne, som tændes. Lamperne mærker automatisk om det er mørkt, og tændes så med svagere lysstyrke, som man ikke bliver blændet. Når man er færdig på toilettet, kan man enten slukke lyset på den almindelige kontakt (mennesker er vanedyr), eller man kan gå tilbage til sengen og slukke alle lamperne med afbryderen dér. Man kan også tænde alle lamperne ved hjælp af den kontakt.

Formål 

At mindske risikoen for fald i døgnets mørke timer. Disse er oftest forårsaget af, at man snubler eller træder forkert, især ved toiletbesøg. Dermed undgås:

 • Faldskader (frakturer, hjernerystelse, skader på indre organer, sår eller dødsfald.
 • Angst for at falde igen (op til 70% af dem, der tidligere har faldet, har denne angst.
 • Belastning af sygepleje og plejeboliger.

Målgruppe 

Borgere som har øget faldrisiko, fx:

 • Ved brug af sovemedicin eller beroligende medicin.
 • Lav iltmætning.
 • Synsnedsættelse eller ikke tage sine briller på.
 • Nedsat motorik.
 • Glemt aftensmåltid.
 • Hyppige toiletbesøg.
 • Tidligere fald.
 • Ukendte omgivelser, fx ny bolig.
 • Forvirring eller demens.
 • Dårlig almentilstand.

Betydning for borger 

Borgeren og dennes pårørende skal kunne føle sig trygge ved at natlige toiletbesøg sker på en sikker måde.

Betydning for medarbejdere 

Der vil ske mindre træk på sygepleje og plejeboliger.

Forventet økonomisk effekt for kommune eller region 

Mindre belastning for sundheds- og plejesystemet, samt øgede muligheder for at borgerne kan blive i eget hjem.

Anskaffelsespris 

Ca. 3.000,- kr. ex moms.

Forventet levetid 

Batterierne i sengesensoren, samt kontakterne skal skiftes efter 2 år. Pærerne kan lyse ca. 30.000 timer.

Udgifter til evt. montering 

Nej.

Forventede årlige driftsudgifter 

I alt 5 stk knapcellebatterier skal skiftes efter 2 år.

Stilles der særlige krav? 

Nej. Strømforsyning er fra batterier. Kommunikation sker via Bluetooth.

Er produktet til personlig brug? 

Er fortrinsvis tænkt til personlig brug. Men man kunne forestille sig at det kunne anvendes i perioder af patienter med ekstra stort behov for midlertidigt tilsyn, fx hvis de får medicin, som gør dem desorienterede eller svage.

Er produktet til træning? 

Nej.

Undervisningsbehov

Nej.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK? 

Nej.

Erfaringer 

Et plejecenter i Göteborg, Sverige.