CD-ORD og IntoWords giver tilsammen støtte til læsning og skrivning på alle platforme og i alle miljøer.
Med læse- og skriveværktøjerne får brugeren fx:

 • Oplæsning.
 • Valget mellem mange sprog og stemmer.
 • Stavehjælp.
 • Personlige profiler.
 • Kontekstbaserede ordforslag.
 • Integrerede ordbøger.
 • Indlæsning af fagordslister og egne ordlister.
 • OCR-behandling.

Og meget mere.

CD-ORD installeres på pc´en og giver unik støtte, uanset om der arbejdes on- eller offline. Sikrer oplæsning overalt: Word-tekster, regneark, pdf-filer, hjemmesider, outlook, knapper, menuer osv. Desuden har programmet et rigt antal personlige profiler, så værktøjet kan finjusteres præcis til brugerens behov.

IntoWords er bygget på CD-ORDs teknologi og giver støtte på tværs af platforme: Mac, Android, iOS tablets og smartphones samt i skyen.

Designet i de to værktøjer er meget ens, så det er nemt at krydse mellem de to værktøjer, hvis man har behov for at arbejde på forskellige platforme.

Formål

 • Færre fejl i arbejdsprocesserne, fordi skriftlige budskaber bliver læst og forstået.
 • Større produktivitet, fordi medarbejderne bliver mere selvhjulpne.
 • Bedre mulighed for at holde sig ajour med fx statusbeskrivelser, handleplaner, medicinændringer, pårørendebeskeder osv.

Målgruppe 

Plejepersonale eller andre medarbejdere, der har brug for støtte ifm. læsning og skrivning for at møde omgivelsernes krav om effektive skriftlige kommunikationsformer og øget dokumentation.

Betydning for borger 

Jo mere kvalitet, der er i den skriftlige dokumentation, jo mere kvalitet er der i arbejdet. Det er vigtigt at kunne overlevere relevant information og minimere misforståelser og fejl. Det giver et bedre og mere sikkert behandlingsforløb for borgerne. 

Betydning for medarbejdere 

 • Mere ligeværdighed i den skriftlige kommunikation, fordi alle kan deltage.
 • Øget selvtillid hos den enkelte, som skaber forandringsvillighed og arbejdsglæde.

Forventet økonomisk effekt for kommune eller region 

 • Færre fejl i arbejdsprocesserne, fordi skriftlige budskaber bliver læst og forstået.
 • Større produktivitet, fordi medarbejderne bliver mere selvhjulpne.

Anskaffelsespris 

Afhænger af antal brugere/valg af platform/aftaleform.

Forventet levetid 

Afhænger af aftalens løbetid.

Udgifter til evt. montering 

Forventede årlige driftsudgifter 

Afhænger af aftaleform.

Stilles der særlige krav? 

Værktøjerne skal installeres på hardware, som brugeren skal have til rådighed (fx iPad, Android tablet, pc, smartphone), ligesom netværk/internetadgang kan være påkrævet.

Er produktet til personlig brug?

Målrettet medarbejderne.

Er produktet til træning? 

Undervisningsbehov 

Kræver en intro.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK? 

Ja.

Erfaringer

Københavns Kommune, Region Midtjylland m.fl.