Et nytænkt ganghjælpmiddel, som mobiliserer, vedligeholder og genoptræner hele kroppen.
Et ganghjælpemiddel med rehabilitering fra dag 1.

 

Formål 

Vedligeholdelse og træning af hele kroppens muskulatur og bevægelighed under gang.

 

Målgruppe 

Borgere med brug for støtte i gangfunktionen.

 

Betydning for borger 

Vedligeholder og udvikler borgers fysik og forbedrer derved borgers funktionsniveau.  Samtidig reduceres borgers sygdomsrisiko og behovet for personlig og praktisk hjælp i hverdagen reduceres tilsvarende.

 

Betydning for medarbejdere

Når borger opnår en større selvhjulpenhed, frigives der ressourcer til andre opgaver for medarbejdere.

 

Forventet økonomisk effekt for kommune eller region 

Motion har en gavnlig effekt på en lang række sygdomme. Det vil derfor afstedkomme en samfundsøkonomisk gevinst, at borger med sin CrossWalker opretholder et aktivt og forbedret funktionsniveau, således at plejeudgifterne reduceres.

 

Anskaffelsespris 

Ca. 13.000,-.

 

Forventet levetid 

Ikke fastlagt.

 

Udgifter til evt. montering 

Ingen.

 

Forventede årlige driftsudgifter

Ingen.

 

Stilles der særlige krav? 

Nej.

 

Er produktet til personlig brug? 

Individuel brug i det daglige foretrækkes, da CrossWalker skal indstilles, så den passer til borgers fysik.

 

 

Er produktet til træning? 

Er til både træning og almen gang. Det anbefales, at borger bruger den dagligt.

 

Undervisningsbehov 

1 time.

 

Har produktet tidligere været præsenteret i DK? J

Ja, på CareWare-Next 2017.

 

Erfaringer 

Nordfyns Kommune og Odense Kommune.