• Den delirøse borgers rehabilitering. v/ Helle Svenningsen, lektor, PhD., VIA Sygeplejerskeuddannelsen.

Det er ofte vanskeligt at gennemskue, om en borger er ”helt sig selv”; især hvis man ikke kender vedkommende fra tidligere.
I dette oplæg ser vi på, hvilke kendetegn, der er ved demens, depression og delirium, og hvordan man i praksis kan skelne.
Ligeledes ser vi på, hvordan den delirøse borger kan opfatte verden, og hvordan pleje og kommunikation bør tilpasses, når borgeren er delirøs.
Se en film om Helle Svenningsens erfaringer med delirøse patienter på intensiv-afdelinger (på Novo Nordisks hjemmeside).

  • Kan teknologi i hjemmet erstatte en indlæggelse? v/ Conny Heidtmann, cand.scient.san., projektleder Hospital Hjemme, Robocluster.

Hør om forsknings- og udviklingsprojektet Hospital Hjemme.
Hensigten med projektet var at indlægge ældre borgere i eget hjem og monitorere dem ved hjælp af forskellige former for teknologi.
Bliv klogere på, hvordan de implicerede parter oplevede Hospital Hjemme, samt hvilke barrierer, der var forbundet hermed.

  • Afprøvning af sengetræningsteknologier i praksis. v/ Frederik Raaby & Inger Oddershede, fysioterapeuter, Akuttilbud og Rehabilitering Vikærgården, Aarhus Kommune.

Sengeliggende borgere og patienter er ofte meget passive en stor del af den tid, de er på sygehus under indlæggelse eller i forbindelse med ophold på akutenheder mv. 
På Akut- og rehabiliteringscenteret Vikærgården i Aarhus har vi gennemført en sammenlignende analyse af forskellige redskaber, som gør det muligt for borgere at træne i sengen. Resultaterne af denne analyse vil blive fremlagt. Vi har vurderet, i hvor høj grad ræningen kan foregå selvstændigt. Og hvorvidt redskabet er fysisk belastende for den fysioterapeut, der bistår træningen.

  • MODOS - stemningsskabende rum på Herning Sygehus. v/ Esben Bala Skouboe
    Grundlægger, MODOS.