Dorthe Stief Christensen
Socialrådgiver med mange års erfaring med inklusion af personer med handicap. Har selv et bevægehandicap og arbejder i Dansk Handicap Forbund.

Conny Flensborg
Er uddannet sosu-assistent og har arbejdet med demens det meste af sit arbejdsliv. Er nu formand for Alzheimerforeningen Østjylland.

Kirsten Hedegaard
Adm. chef i Systemair. Tidl. medlem af Ældrerådet i Århus, samt formand for Klagerådet. Brugerrådsformand på Koltgården.

Richo Pold Henriksen
Ingeniørstuderende på Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, Navitas.

Mogens Jensen
Arbejder på Handi-k@ og for Parasport Danmark. Kørestolsbruger siden 1987.

Lina Just
Hydrocefalusforeningen

Dorthe Laustsen
Uddannet børnehavepædagog. Daginstitutionsleder i Aarhus i 34 år. Handicapkonsulent i Børn og Unge Aarhus i 2 år. Rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus i 8 år.

Antoniett Vebel Pharao
Studerer pædagogisk sociologi og er kørestolsbruger med muskelsvind.

Inger Stoltze Poulsen
Læreruddannet. Var lærer i 13 år. Herefter formand for Kulturforeningen KORONA - har arbejdet med teater og billedkunst fra eget værksted i ca.20 år. Repræsenterer Polioforeningen i DH Aarhus.

Carl Aksel Kragh Sørensen
Sekretær for Ældrerådet i Aarhus Kommune. Medlem af FU i Regionsældreråd Midtjylland. Medlem af Danske Ældreråds bestyrelse.

Richard Vestergaard
Konsulent, Bibliotekar. DEFACTUM - Koncern Kvalitet, Region Midtjylland.