Overordnede kriterier for Borgerprisen

Borgerpanelet  vurderer de teknologiske løsningers værdi for borgeren. 

Prisen er indstiftet for at skabe øget incitament hos udstillere på CareWare til at have fokus på at udvikle og fremstille produkter, der opfylder et reelt behov hos borgeren i forhold til opnåelse af et meningsfuldt og selvstændigt liv.

Panelet er bredt sammensat så det dækker mange målgrupper, der anvender velfærdsteknologi. Deltagerne repræsenterer både sig selv og i nogle tilfælde et bagland.

Der nomineres tre teknologier til CareWare borgerprisen og der kåres én vinder.

Vinderen modtager et synligt bevis på at de har vundet prisen og tilbydes en gratis stand på næste års CareWare.

Elementer, der indgår i kriterierne:

A: I hvilken grad og hvordan bidrager produktets værdi til de konstituerende elementer i rehabiliteringsbegrebet (konstituerende elementer: borgersamarbejde, deltagelse) og målsætningen for rehabilitering.

B: Hvordan medvirker produktet til at skabe mulighed for at borgeren opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv.
C: Produktets anvendelighed; relevans; arbejdsmiljøperspektiv, design og institutionspræg m.m.

Vurderingskriterier

1. I hvilken grad medvirker produktet til et selvstændigt liv og skabe muligheder for et meningsfuldt liv for borgeren?

2. I hvilken grad bidrager produktet til at skabe øget mulighed for deltagelse i sociale sammenhænge? (arbejdsfællesskab, kulturelle fællesskaber eller lignende)
3. I hvilken grad er produktet let at anvende?
4. I hvilken grad understøtter produktet (lige)værdighed for brugeren fx gennem æstetik og design?

Kriterierne gradueres på følgende skala 1-5.

5 I meget høj grad4 I høj grad
3 Delvist
2 I ringe grad
1 Slet ikke