Inddrager både fagpersoner, borgere, pårørende og frivillige i et og samme netværk. Der skabes et tværgående samarbejde omkring den enkelte borger. Alle kan agere ressourceperson for borgeren i et omfang, der giver mening.

Dette sparer både tid og penge og styrker indsatsen.

Jo flere brugere der er på platformen, desto flere personer arbejder sammen om det samme mål: at understøtte og styrke udviklingen hos den enkelte borger.

Hver brugerprofil kan sættes op individuelt. Eller der kan sættes specifikke profiler op til specifikke grupper.
Indhold, profiler og brugere skabes og administreres alt sammen direkte fra VitaMind enten via iPad, tablet eller pc.
Al administration af brugerprofiler kan foretages af brugerne selv eller af ressourcepersonerne omkring dem.

Deling af videoer, billeder, beskeder, begivenheder, videoopkald og spil er gjort nemt og hurtigt – og alle kan dele med alle.

Formål 

Egenmestring og kognitivt stimulerende oplevelser for borgerne. 
Det er en sammenføring af træning, guidning og social interaktion i samme app. 
Et socialt netværk der inddrager ressourcepersoner i et fællesskab omkring borgerne.

Målgruppe 

Ældreområdet, Handicapområdet, Voksne, Børn & Unge.
Centre, institutioner, rehabilitering, bostøtte, hjemmeboende. 

Betydning for borger

Skaber trivsel og øget livskvalitet. Fokuserer på at give borgerne indflydelse på sit eget liv på egne præmisser og inkludere borgere mere i en social kontekst. 

Betydning for medarbejdere

Den administrative del gør, at medarbejderne kan fordele arbejdsopgaver mellem hinanden og inddrage de pårørende i et omfang, der også aflaster. Alle medarbejder på tværs af kommuner og afdelinger arbejder for og med hinanden via VitaMind. Alle kan dele indhold med hinanden.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Funktionerne gør arbejdet med borgeren lettere. Alene videoopkaldsfunktionen kan spare meget tid.

Anskaffelsespris

Kan køre på allerede indkøbte iPads og tablets. Ingen speciel hardware krævet.

Forventet levetid

Software-applikation. Ubegrænset.

Udgifter til evt. montering 

Ingen montering. Virker på iPads og tablets.

Forventede årlige driftsudgifter 

Prisen afhænger af antallet af brugerprofiler. 
Ved blot 10 borgere er den årlige udgift 8.280,- kr. Prisen pr. bruger pr. måned falder i takt med indkøbet af flere profiler. 

Stilles der særlige krav?

Hardware i form af iPads eller Android tablets.

Er produktet til personlig brug?

Både til enkelte og grupper.

Er produktet til træning? 

Træningen kan være både struktureret eller spontan. Træningen er moderat, så lidt hver dag er en god ting.

Undervisningsbehov

3 timers undervisningsmodul.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK? 

Nej.

Erfaringer

Aarhus kommune, Nordfyns Kommune, Vejle kommune, Ok-Fonden og Hedensted kommune. Både ældreområdet og handicapområdet har været med at udvikle og teste VitaMind.

Eventuelle cases

Evalueringscases er tilgængelige fra først i april.