Den ergonomiske SEM-handske øger styrken, giver et stærkere greb og forbedret finger kontrol. Med handskens hjælp øges udholdenhed og kraft i grebet, samtidig med at belastningen af musklerne bliver mindre. 
Brugeren giver naturligt signal med små fingertryk som aktiverer de trykfølsomme sensorer i handsken, og dermed tilfører den kraft som behøves. 

SEM-handsken består af to dele, handsken og enheden som er i en lille taske som bæres i livremmen, på brystet eller ryggen. At kunne gribe med den styrke som behøves, fx i en spise- eller drikkesituation, beskrives som en ”heftig” følelse. ADL funktioner som at støvsuge, tage tøj på, holde sin taske, sin rollator etc. gøres realistiske med SEM-handsken. 

Formål 

Formålet er at tilføre kraft i grebet, og tilpasse kraften efter brugerens behov. 

Målgruppe 

Alle med nedsat funktion i hånd efter stroke, TBI, SCI, MS, Parkinsons, ALS, Guillain Barré, artrose osv.

Betydning for borger

Øger selvstændigheden. Brugeren bliver mere selvhjulpen. SE-handsken øger livskvaliteten for brugeren. 

Betydning for medarbejdere

SEM-handsken gør brugeren mere udholdende, og gør at medarbejderen kan arbejde flere timer, komme hurtigere tilbage til arbejde, forebygge slid og nedbrydningsskader. 

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Det er svært at spå om, men på sigt kan der laves et regnestykke, når SEM-handsken efter planen er implementeret i region og kommune. 

Anskaffelsespris

61.000,- kr. for en enhed og en handske. 

Forventet levetid 

Handske 1 ½ -2 år. Enhed minimum 10 år.

Udgifter til evt. montering 

Nej – opsætning og introduktion er inkluderet.

Forventede årlige driftsudgifter 

Plastichandsker, når SEM-handsken bruges på hospital og klinik.

Stilles der særlige krav?

Nej – men fysisk skal brugeren have minimum af funktion i hånd/finger/fingre, - for at kunne aktivere sensorer.

Er produktet til personlig brug?

Ja. Alle borgere med nedsat funktion og styrke i deres hånd/hænder, som har brug for støtte i ADL funktioner. – endvidere til indlagte patienter som er i et rehabiliteringsforløb, med fokus på optræning af håndens funktioner, samt multi-orienterede opgaver som at gangtræne og holde en genstand over gulv. SEM-handsken bruges også til at holde rollator, krykkestok, motionscykel, stepmaskine osv. 

Er produktet til træning? 

SEM-handsken bruges også til at holde rollator, krykkestok, motionscykel, stepmaskine osv. Vi anbefaler at brugeren kommer i gang så hurtigt som muligt, og lader SEM-handsken assistere så længe der er behov for støtte og styrke i grebet. Målet er at opnå fuld styrke, for nogen brugere nås dette mål ikke, men SEM-handsken kan fortsat assistere i brugerens dagligdag. 

Undervisningsbehov

(Hvor mange timers undervisning (borger, medarbejdere), skal påregnes for at blive fortrolig med produktet). UV er planeret til 2-3 timer, samt en opfølgning 3 måneder senere. 

Har produktet tidligere været præsenteret i DK? 

Ja, men ikke af Intramedic. 

Erfaringer

SEM-handsken har været til demo og afprøvning i Holbæk, Trekroner/Roskilde, Vejle, Skive, Svendborg, Nykøbing Falster, Rødovre, Odense kommuner, samt i Hornbæk og NV i Københavns Kommune.