Løsningen består af tablets med apps, der mindsker kontortid og øger beboertid. 

Formål

At erstatte tidskrævende dokumentation med digitalt understøttede arbejdsgange, som støtter det faglige personale i arbejdet med borgeren.

Målgruppe

Plejecentre og bosteder.

Betydning for borger

Borgeren oplever, at personalet er mere til stede; knap så fanget i administrative opgaver på kontoret. 

Løsningen hjælper borgeren til koordinering og kommunikation med familie og venner, samtidig med instruktioner til eller indsigt i eget sygdomsforløb og træning.

Betydning for medarbejdere

Personalet oplever en bedre koordineret arbejdsdag med mere tid til pleje og omsorg. 

At arbejde digitalt med sine kerneopgaver i plejesituationen fører til et bedre arbejdsmiljø med færre utilsigtede hændelser, mindre stress og sygefravær.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Kommunale cases beskriver en ROI på 9-12 mdr., afhængig af den konkrete gevinstrealiseringsplan i kommunen.

Anskaffelsespris

Købes abonnementsbaseret pr. bruger pr. måned. Kommunen indkøber derudover tablets og internet hos deres foretrukne leverandør. Sekoia understøtter denne proces med rådgivning uden beregning.

Forventet levetid 

Der er ingen udbløb på softwaren. Udvikles løbende og vedligeholdes udgiftsfrit for kunden, som en del af det månedlige abonnement. Den forventede levetid på tablets varierer fra mærke til mærke.

Udgifter til evt. montering 

Montering, installering og konfiguration er en del af implementeringen.

Forventede årlige driftsudgifter 

Udvikles løbende og vedligeholdes udgiftsfrit for kunden, som en del af abonnementet. Prisen afhænger af antal brugere.

Stilles der særlige krav?

Internet er en nødvendighed.

Er produktet til personlig brug?

Produktet er individuelt og udviklet til personcentreret pleje. Borgeren i centrum. Alle personalets opgaver løses i relation til plejebehovet hos den enkelte borger.

Er produktet til træning? 

Er ikke et træningsinstrument. Men det anvendes dagligt til forskellige træningsøvelser, med udgangspunkt i plejebehovet. Her understøtter video- eller billedinstruktioner borgeren i fysisk og færdighedstræning.

Undervisningsbehov

Det tager 2 timer at blive trænet som alm. bruger. Derefter er man digitalt kørende. En superbruger er 8 timer om sin uddannelse, mens ledere og administratorer skal bruge lidt mere tid. Hele implementeringsprocessen tager 8 uger fra første møde til GO LIVE.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK? 

JA. er i drift i 15 kommuner. Flere end 75 plejecentre og bosteder anvender Sekoia som deres primære digitale arbejdsredskab.

Erfaringer

Udvikles løbende på kommunale brugere fra plejecentre og bosteder. Det vil sige, at samtlige 15 kommuner er med til at forbedre produktet som testere af enkelte apps eller funktioner i produktet. 

Eventuelle cases

Læs forskellige cases på Sekoias hjemmeside.