Er en avatar, der fungerer som en stedfortræder for en bruger, der ikke selv kan fysisk være dér, hvor robotten befinder sig.  

Den bruges af 

  • Mennesker, der er langtidsindlagte, så de kan opleve en almindelig hverdag derhjemme.  
  • Børn, der af forskellige grunde ikke kan komme i skole,  således at de ikke går glip af det sociale og den undervisning, skolen giver.  
  • Ældre, der er langt fra deres familie, til at kunne deltage i vigtige begivenheder.  
  • Familier, der er langt fra deres ældre pårørende, til at komme på besøg lidt oftere.  
  • Medarbejdere i arbejdssituationer som et alternativ til videokonferencer.  
  • ALS-patienter til at få en så almindelig hverdag som muligt. 

Formål

At forbinde folk, der normalt ikke ville kunne være tilstede, med en normal hverdag - og på samme tid skabe en følelse af nærvær, samvær og tilstedeværelse.  Via dette afhjælpes brugerne for nogle af de følger, der normalt er forbundet med at være langtidssyg, med ensomhed som følge af distance og mangel på social omgang. 

Målgruppe 

Sygehuse,  plejehjem,  firmaer.  

Brugere: langtidsindlagte, folk i karantæne, børn, der ikke kan komme i skole, enlige ældre, der bor fjernt, læger, der således kan komme direkte på plejehjemmet til konsultationer mfl.

Betydning for borger

Skaber bro mellem brugeren og dem, som er dér, hvor robotten befinder sig.  På den måde skabes socialt samvær og nærvær til en hverdag, som de ellers ikke kan deltage i.

Betydning for medarbejdere

Skabe frihed for medarbejderne - når brugerne får deres sociale behov opfyldt, så er de nemmere at hjælpe.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Brugerne bliver mere aktive socialt, og problemer såsom ensomhed og depression bliver afhjulpet, hvilket for kommunen vil sige, at der skal bruges færre ressourcer 

Anskaffelsespris 

Månedlig leje 1.800,- kr.

Forventet levetid 

2 år.

Udgifter til evt. montering 

Ingen. Der skal blot installeres et program på en computer og en tablet.

Forventede årlige driftsudgifter 

Ingen.

Stilles der særlige krav?

Kræver en stabil internet forbindelse. 

Computer til styring af programmet skal min. have 4 GB RAM og 1 GB fri hukommelse.

For at kontrollere robotten, skal bruger på have adgang til en Ipad eller en IPhone.

Er produktet til personlig brug?

Kan bruges af flere individer.

Er produktet til træning? 

Nej.

Undervisningsbehov

Programmet er ret intuitivt, så indlæring kræver ikke undervisning. Installationsvejledning og hvorledes login foregår kan læses på under en halv time. 

Har produktet tidligere været præsenteret i DK? 

Er p.t på udstilling i DokkX på DOKK1 i Aarhus.