En madras med kugler, som både kan træne balance og give ro og lindring til personer med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse.  
Stimulerer berøringssansen og muskel-led-sansen, og giver ro og bedre kropsfornemmelse. 

Anvendes til sansestimulering og træning/genoptræning af alle aldersgrupper. Eller som tryg base til lejring af kørestolsbrugere og personer med spasticitet, lammelse, udviklingsforstyrrelse eller hjerneskade.   

Er velegnet til træning af kropsfornemmelse, tonus og balance. Man kan ligge, rulle, hoppe og sidde på madrassen og få sansestimulering gennem kuglernes tryk. Lægges madrassen med den buede side nedad, vil den vippe let ved bevægelse og træne balancen. 

Kan bruges til aktiv lejring af personer med hjerneskade, som er præget af spasticitet. Kuglernes tryk dæmper spasticiteten og giver ro i kroppen, For kørestolsbrugere eller personer med lammelse kan madrassen fungere som alternativ lejring i løbet af dagen. De løse kugler får brugeren til at synke lidt ned i madrassen, som derved understøtter og omslutter. Madrassen vil fungere som en tryg base, hvor man kan slappe af i musklerne og finde ro.

Formål 

Skabe fysisk og psykisk ro for brugeren. Bedre livskvalitet.

Målgruppe 

Fysisk og psykisk handicappede/børn, voksne og ældre.

Betydning for borger

Bedre livskvalitet – fysisk og psykisk ro.

Betydning for medarbejdere

Hvis en borger er tilpas og i ro, frigiver det ressourcer for personalet.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

 

Anskaffelsespris 

15.900 kr. ex.moms.

Forventet levetid 

2 års garanti.

Udgifter til evt. montering 

Ingen.

Forventede årlige driftsudgifter 

Evt. tilkøb af inkontinensbetræk til 1.600 kr. excl. moms, hvis madrassen skal anvendes af flere. 

Stilles der særlige krav?

Madrassen kræver lidt plads grundet sit omfang på 2 x 2 meter. Hvis borgeren ikke selv kan komme op på madrassen, kan der liftes både med loftlift samt gulvlift.

Er produktet til personlig brug?

Kan anvendes af flere borgere eller personligt.

Er produktet til træning? 

Det kan både bruges forebyggende og som en del af en behandling.

Undervisningsbehov

1 times tid til undervisning i Sansestimulation samt instruktion i praktisk brug af produktet.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK? 

Ja .

Erfaringer

Vi har arbejdet sammen med flere institutioner, bosteder og geoptræningessteder, som har afprøvet MyBase under udvikling af produktet.

Eventuelle cases

Se Protac MyBaSe-side.