Hjælper borgere med kognitive funktionsnedsættelser til en struktureret og selvstændig hverdag. Smartphonen tager udgangspunkt i borgerens egne billeder og alt i DoMyDay kan læses op. 

Består af 5 moduler: Kalender, Opgaver, Billeder, Beskeder og Telefon.
Kan skræddersyes til den enkeltes behov. Man med et enkelt klik fjerne de moduler, som borgeren ikke har brug for. Dette gøres på medarbejderens tablet via fjernstyring. Således får borgeren et hjælpemiddel, der kun indeholder de elementer, han/hun har brug for.
På medarbejderens tablet er der desuden mulighed for at koble hændelsesloggen og sporing fra, således at de ikke findes i systemet.

Hændelsesloggen fortæller medarbejderen om borgerens udførte guides/opgaver. Den viser tidspunktet for opgavens start, og hvor langt en borger er kommet. Sporing er den GPS-mulighed, der findes under beskeder. Man kan via sms få tilsendt en borgers position i Google Maps. 

Formål 

At give den enkelte borger et værktøj til selvstændighed. At klæde den enkelte borger på til at kunne leve længst muligt i eget hjem. 
Ligeledes at give medarbejderne en lettere hverdag, uden unødvendige ture ud til den enkelte borger, for at tjekke om fx medicinen er blevet taget. 

Målgruppe 

Borgere med kognitive funktionsnedsættelse (senhjerneskade, demens i den tidlige fase, udviklingshæmning mm). 

Betydning for borger

Borgeren får en hverdag, hvor vedkommende oplever at klare flere af dagens opgaver på egen hånd. Det giver en følelse af succes og selvstændighed. Borgeren får brug for mindre hjælp til hverdagens gøremål, og oplever som konsekvens heraf at have et mere normalt hverdagsliv. 

Betydning for medarbejdere

Medarbejderne skal ikke tage unødigt ud til en borger. Det bliver nemmere at kommunikere med en borger, da borgeren kan have netop de forskrevne sms’er vedkommende har behov for. 
Den enkelte medarbejder kan med fjernadgangen få et overblik over de aktiviteter/guides der ikke bliver udført. Dermed kan man handle på det, som den enkelte ikke får gjort. Igennem fjernadgangen får medarbejderne også et overblik over, hvor en borger går i stå med en guide. Det bliver dermed nemmere at danne sig et overblik over, hvor der skal sættes ind med hjælp, for at borgeren ikke går i stå, men derimod kan fuldføre opgaven. 

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

En mindre case udarbejdet af CoLab belyser, at produktet er tilbagebetalt på 100 dage. 

Anskaffelsespris 

DoMyDay koster 11.250,- kr.

Forventet levetid 

 

Udgifter til evt. montering 

 

Forventede årlige driftsudgifter 

Valgfrit tilkøb. Kan benyttes uden fjernadgang. Kontakt os for tilbud på fjernadgang og serviceaftale, som passer til det aktuelle behov.

Stilles der særlige krav?

Skal være på netværk for at fjernadgangen virker. 

Er produktet til personlig brug?

Ja.

Er produktet til træning? 

Det anbefales, at det sættes op på en sådan måde, at borgeren kan bruge det i sin hverdag – hver dag.

Undervisningsbehov

 

Har produktet tidligere været præsenteret i DK? 

Ja. 

Erfaringer

Har været afprøvet i Odense Kommune, hvor det nu er implementeret.