Kan sammenfoldes på 1 sekund, og kan medtages i alle transportformer inkl. flyvning. Optimal løsing til gangdistance handicappede, unge som ældre og udmærker sig ved en unik styring som giver stor manøvremulighed i bolig, kontor eller job. 

Formål

Aflastning for gangdistance handicappede, mere aktiv livsførelse og selvhjulpen i længere tid i eget hjem. 

Målgruppe

Mere end 16.000 borgere l DK lider af et handicap, der relaterer sig til bevægeapparatet. For en stor dels vedkommende vil dette segment kunne få nytte af produktet.

Betydning for borger

  • Mulighed for at bibeholde en tilknytning til arbejdsmarkedet. 
  • Større selvhjulpenhed og mulighed for på egen hånd at deltage i sociale aktiviteter.
  • Større livsglæde.

Betydning for medarbejdere

  • Frigør ressourcer i pleje- og omsorgssektoren.
  • Aflaster personale for slid og arbejdsskader.
  • Giver frivillige mulighed for at tage med borgere på tur.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Koster væsentligt mindre end markedets øvrige alternativer, og giver dermed kommune eller region mulighed for bevilling til en større brugergruppe, for samme budget.

Anskaffelsespris

15.996,- kr.

Årlige driftsudgifter 

Et årligt serviceeftersyn til 495,- kr. er anbefalet. 

Eventuelle cases

Caseeksempler fra brugere (nyt vindue).

Udvikling - ønsker/behov

Vi ønsker så megen aftestning som muligt, og gerne i et spredt geografisk område i DK.  

Afprøvning i kommuner

Vejle, Kolding, Varde, Herning, Fåborg-Midtfyn, Horsens, Helsingør kommuner, samt Rygcenter Hornbæk.