Består af et antal kropsbårne bevægelsessensorer, der registrerer bevægelser over specifikke led og fx orientering ved balanceøvelser. Den kobles trådløst til en tablet/PC, hvor borgeren vha. bevægelserne styrer forskellige computerspil. 

Borgeren og terapeuten kan følge udviklingen i øvelserne, og derved sikre at øvelserne bliver gennemført og gjort korrekt (compliance).

ZenSens kan konfigureres til at monitorere en eller flere kropsfunktioner samtidig.

Formål 

At motivere borgere til at gennemføre daglige træningsøvelser (hjemme) og sikre compliance (at øvelserne bliver gjort og udført korrekt).

Målgruppe 

Borgere i et genoptrænings- eller vedligeholdelsestræningsforløb.

Betydning for borger

Borgeren bliver bedre i stand til at følge sit (genop-)træningsprogram og motiveres af øvelserne.

Betydning for medarbejdere

Terapeuten kan fastholde borgeren i sit (genop-)træningsprogram og følge med i udførelsen af øvelserne.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Det forventes at systemet kan facilitere til hurtigere og mere effektiv (genop-)træning af borgere i eget hjem. Økonomisk effekt vil afhænge af målgruppen systemet anvendes på.

Anskaffelsespris 

Fra kr. 10.000 – kr. 24.000 afhængig af konfiguration.

Forventet levetid 

6-10 år.

Udgifter til evt. montering 

Ingen.

Forventede årlige driftsudgifter 

Anslåede årlige kr. 0 – kr 5.000, som går til serviceaftale (opdatering af øvelser), reparationer og vedligehold. 

Stilles der særlige krav?

Nej.

Er produktet til personlig brug?

Ja, delvis. Flere borgere kan anvende systemet på skift. 

Er produktet til træning? 

Ja. Det anbefales bl.a. at indgå borgerens (genop-)træningsplan, for at bidrage til motivation og sikre compliance.

Undervisningsbehov

Medarbejder/ superbruger: ca. 2 timer/borger: introduktion 10-15 min.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK? 

Nej.

Erfaringer

Vi ønsker at indgå i evt. projektsamarbejde omkring test, skalering og validering i praksis.