Playfit producerer og installerer enkeltredskaber og komplette træningsanlæg – såkaldte Bewegungsparcours®. 

Produkterne tiltaler alle målgrupper. Også dem som ikke traditionelt har været træningsaktive.

Programmet indeholder alle former for redskaber. Heriblandt også specielle redskaber målrettet handicappede og kørestolsbrugere.
For seniorer vil det rigtige udstyr typisk være:

  • Ben-træningsredskab.
  • Skulder- og rygtræningsudstyr.
  • Massageudstyr.

Træningsudstyret kan med fordel suppleres af et eller flere af vore seniormøbler.

Formål 

Udendørs træning.

Målgruppe 

Seniorer.

Betydning for borger

Bedre træningstilstand og større velvære.

Betydning for medarbejdere

Ved træning kan brugerne blandt andet blive mere selvhjulpne - til gavn for medarbejderes arbejdsmiljø.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Bedre træningstilstand vil alt andet lige give færre sygedage, indlæggelsesdage mv.

Anskaffelsespris 

20-40.000,- kr. ex. moms - afhængig af model.

Prisen er excl. levering, montering og fixering.

Forventet levetid 

Min. 10 år.

Udgifter til evt. montering 

Må afklares fra produkt til produkt.

Forventede årlige driftsudgifter 

Umiddelbart ingen, såfremt produkterne anvendes efter hensigten.

Stilles der særlige krav?

Faldunderlag bør etableres.

Er produktet til personlig brug?

Kan anvendes til et fælles træningsområde.

Er produktet til træning? 

Ja. 

Undervisningsbehov

30 min.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK? 

Nej.

Erfaringer

Ingen i DK.