Et redskab til fysisk leg. Indgår under produktkategorien Playware, der kombinerer robotteknologi med leg, for at skabe produkter til effektiv, sjov og motiverende træning.

Da fliserne har udformning som puslespilsbrikker, kan de sammensættes på alverdens forskellige måder, eller placeres individuelt, hvilket skaber endnu mere fleksibilitet og gør det nemt at justere sværhedsgraden af spillet. 

Ved at variere antallet af fliser, kan man således tilpasse sværhedsgraden til den enkelte bruger. Enhver kan starte træning med fliserne i løbet af blot et minut.

Formål 

En sjov og motiverende træning (faldforebyggelse, genoptræning, forbedret funktionsevne og selvhjulpenhed).

Målgruppe 

Ældre, men kan anvendes af alle aldre. Benyttes generelt i træning og genoptræning.

Betydning for borger

Borger bliver selvhjulpen og motiveret til at træne. Mange træningssteder (aktivitetscentre, genoptræningscentre, plejehjem, m.v.) rapporterer om ældre, der smider stok og rollator efter kort tids træning på fliserne. Ældre rapporterer, at de kan klare mere i hverdagen. Videnskabelige effektstudier har vist, at bl.a. balancetestscore forbedres med op mod 150%.
Videnskabelige studier har også vist en meget stor motivation ved brugen af Moto fliser, hvor 90% af borgerne ønsker at fortsætte træning med Moto fliserne.

Betydning for medarbejdere

Sjove og alternative træningsmetoder. Glade og højt motiverede borgere. Frigørelse af ressourcer.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Samfundsøkonomiske beregninger viser, at der kan spares op mod 16.000 kr. per hver enkelt ældre, der træner på Moto fliserne (pga. forbedret balance og større selvhjulpenhed). Heraf forventes, at den kommunale besparelse er mere end 50%. Ved at træne 200 ældre på 10 sæt fliser, vil der således være en kommunal besparelse på 1.600.000 kr. årligt (eksklusiv investering på 390.000 kr. i 10 flisesæt).

Anskaffelsespris 

39.000,- kr.

Forventet levetid 

5-10 år.

Udgifter til evt. montering 

Ingen. Enhver kan sætte fliserne op i løbet af 1 min. 

Forventede årlige driftsudgifter 

Der kan tegnes en serviceaftale på 399,- kr. pr. måned efter et år. Fliserne er dog fuldt funktionsdygtige også uden serviceaftale.

Stilles der særlige krav?

Kan sættes op hvor som helst.

Er produktet til personlig brug?

Fliserne kan bruges i mange forskellige sammenhænge: fx i private hjem, i 1-til-1 fysioterapeutisk træning, i gruppetræning med 4-5 borgere af gangen.

Er produktet til træning? 

Borgerne træner typisk 15 minutter hver på fliserne, fx 2 gange ugentligt.

Undervisningsbehov

Enhver (medarbejder, pårørende, borger) kan selv lære at bruge fliserne på få minutter!

Har produktet tidligere været præsenteret i DK? 

Ja, i drift i en lang række kommuner.

Erfaringer

Er i drift i en lang række kommuner, fx Gentofte, Faxe, Furesø, Frederiksberg, Odsherred, Albertslund, Hillerød, Herlev, Tårnby, København, Bornholm, Odense, Ikast-Brande, Lemvig, Silkeborg, Nyborg, Skanderborg, Fredericia.

Eventuelle cases

Film fra Gentofte Kommune om deres brug af Motofliser