Kobles på loftliften, så den får en ny funktionalitet, der kan låse liften fast i stabile positioner. Redskabet er således fleksibelt og kan bruges til både elastiktræning og andre øvelser.
Består af 3 låse, hvilket gør det muligt enten at låse selve loftliften eller kun den tværgående skinne, eller låse alle dele på samme tid.

Formål

 • At udnytte loftliften til andet end forflytning.
 • At muliggøre genoptræning og vedligeholdende træning af den sengeliggende borger.
 • At aktivere den sengeliggende borger og fremme selvtræning.
 • Forebygge komplikationer i forbindelse med sengeleje eller immobilitet.
 • At nedsætte antallet af sengedage .

Målgruppe

Alle borgere, der har behov for genoptræning eller vedligeholdende træning i forbindelse med fx sengeleje.

Betydning for borger

 • Øget velvære.
 • Bedring eller vedligeholdelse af funktionsniveau.
 • Understøtte borgeren til at forblive selvhjulpen.
 • Flere faggrupper kan igangsætte og motivere træningen.

Betydning for medarbejdere

 • Mere træning kan foregå direkte på stuen uafhængigt af, at borgeren skal transporteres til træningssal.
 • Planlægningen af træningen bliver nemmere og være tidsbesparende.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Kendes ikke p.t.

Anskaffelsespris

 

Forventet levetid

 

Udgifter til evt. montering

 

Forventede årlige driftsudgifter

 

Stilles der særlige krav?

Positionslåsen kræver installation af Guldmanns loftlift GH3.

Er produktet til personlig brug?

Produktet kan opsættes, hvor der er en eksisterende GH3 loftliftet eller vil komme behov for loftlift. Det kan være på sengestuer, fysioterapiens træningssal eller i plejeboligen.

Er produktet til træning?

Produktet er til træning i sengen, kørestolen eller lign. Træningen kan foregå ved instruktion af terapeut og efterfølgende selvtræning ved borgeren selv. Terapeuten tilrettelægger træningen til den enkelte borger i forhold til eksempelvis antal gentagelser, sæt og progression af øvelserne.

Undervisningsbehov

Kendes ikke p.t.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK?

Det er officielt blevet lanceret i Danmark den 9. februar 2017.

Erfaringer

Positionslåsen er udviklet i samarbejde med Hospitalsenheden Horsens.

Eventuelle cases

Produktbeskrivelse og video af brugen af GH Positionslås.