Et online træningsprogram, som indeholder mere end 5.000 øvelser. Man udarbejder hurtigt et træningsprogram ved hjælp af fritekstsøgning eller vores tre hovedfiltre: træningsform, træningsudstyr og træningsfokus. Desuden kan man søge på fx aldersgruppe, sværhedsgrad eller startstilling. Til slut udskrives eller mailes programmet til borgeren. Borgerne kan nu træne og tilmed se øvelserne udført i form af videoklip.

Indeholder også en unik træningsapp, som gør det muligt at åbne og arbejde med træningsprogrammer fra alle platforme. Herved kan borgeren fx have programmet på sin smartphone eller tablet.

Formål

Træningsprogrammer til borgere i forbindelse med genoptræning, specialtræning eller almen træning.

Målgruppe

Fysioterapeuter, ergoterapeuter, vejledere, instruktører, sundhedsfaglige konsulenter og personlige trænere hos kommuner, på klinikker, hospitaler og fitnesscentre.

Betydning for borger

Giver borgeren et personligt træningsprogram, som kan udføres på egen hånd eller under ledelse af ergo- eller fysioterapeut.

Det detaljerede træningsprogram bliver understøttet med videoklip af øvelser, tegninger af udførsel, anatomifigur og tekst med forklaringer.

Betydning for medarbejdere

Medarbejderne får et professionelt redskab til udarbejdelse af standard- eller personlige træningsprogrammer, som kan udleveres eller sendes pr. mail til borgeren.

Terapeuterne kan indbyrdes dele træningsprogrammer, skabeloner i fælles organisation og tilgå hinandens programmer. Dokumentationen er enkel at lave og bliver endnu lettere at håndtere, hvis programmet bliver integreret med kundens omsorgs- eller bookingsystem.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Et prisbilligt produkt, som kan benyttes af alle medarbejdere i større og mindre organisationer. Udarbejdelse af træningsplaner, programmer og dokumentation sker enkelt og hurtigt. Dette frigiver arbejdstid og ressourcer

Anskaffelsespris

Licens varierer efter antal brugere.

Forventet levetid

Ingen begrænsning.

Udgifter til evt. montering

Ingen.

Forventede årlige driftsudgifter

Afhænger af antal fagbrugere og borgere.

Stilles der særlige krav?

Adgang til internet. Programmet kan betjenes fra PC, tablet eller smartphone.

Er produktet til personlig brug?

Træningsappen (borgerdelen) er til personlig brug. Der er ingen begrænsning på, hvor mange borgere, der kan benytte denne del.

Er produktet til træning?

Ja. Det er individuelt, hvor længe borgeren skal/kan benytte appen, da det fx kan følge et genoptræningsforløb.

Undervisningsbehov

Medarbejdere behøver ca. 1-2 timer for at blive fortrolig med programmet.

Borgerdelen er meget enkel, hvilket vil betyde hjælp til log in for nogles vedkommende. De fleste vil kunne benytte appen uden instruktion.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK?

Ja, bl.a. på CareWare 2015.

Erfaringer

Bl.a. København, Aarhus, Aalborg, Rudersdal, Brøndby, Vordingborg, Guldborgsund og Silkeborg kommuner.