Behandlere kan få et bedre overblik over deres kronikerpatienter, optimere behandling og forbedre resultaterne.

Behandleren kan give borgeren en individuel behandlingsplan kombineret med en bred palette af digitale værktøjer. Dette giver samlet borgerne en bedre forståelse af deres helbred. Det hjælper dem med at forstå deres sygdom, og motiverer dem til at foretage de nødvendige ændringer i livsstil.

Der kan laves et ubegrænset antal skabeloner baseret på diagnose, alder og køn, som automatisk tilknyttes til borgerens profil.
Behandlerne får fuldt overblik over deres populationer, og kan sætte intelligente parametre op i systemet, som automatisk kan vise, hvis en borger er ved at køre skævt i forhold til den aftalte behandlingsplan.

Behandleren kan give støtteværktøjer til at hjælpe og motivere borgeren i forbindelse med ændring af livsstil.

Hvis borgeren ikke følger sin behandlingsplan, får behandleren automatisk besked. Dette gør, at man kan hjælpe borgeren meget hurtigere, og dermed opnår en højere patienttilfredshed, bedre resultater, og lavere udgifter.

Borgeren får en app til livsstilstest, indrapportering og påmindelser.

Der er også en indbygget Videokonsultation til opfølgning eller kontroller over distancen. Denne kan også bruges til konferencer med andre af borgerens behandlere, fx den praktiserende læge. Videoen er fuldt krypteret, og der kan bruges alle gængse former for kameraer og mikrofoner fra tablets og computere.

Formål

Borgeren får bedre støtte til at klare sig længere i egen hjem.

Målgruppe

Borgere med kroniske diagnoser eller i andre risikogrupper.

Betydning for borger

Borgeren bliver bedre i stand til at tage ansvar for deres egenomsorg. De bliver motiveret til at foretage de nødvendige ændringer af livsstil og får bedre mulighed for at blive engageret i deres eget helbred.

Betydning for medarbejdere

Behandlerne får bedre overblik over deres borgere, kan optimere behandlingen og forbedrer behandlingsresultater. Med video kan flere besøg erstattes og der spildes ikke tid på transport.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Frigiver ressourcer for personalet og reducerer den tid, der bruges på administrative opgaver. Samtidig øges kvaliteten i pleje- og rehabilitering og man får overblik over borgerens helbredstilstand, så tilbagefald og dyre genindlæggelser nedbringes.

Anskaffelsespris

Licenser i forhold til antal behandlere, moduler, lokationer og borgere, der benytter platformen.

Forventet levetid

Cure4you platformen er under konstant udvikling.

Udgifter til evt. montering

Forventede årlige driftsudgifter

Licenser i forhold til antal behandlere, moduler, lokationer og borgere, der benytter platformen.

Stilles der særlige krav?

Internetforbindelse via netværk, computere, tablets, smartphone eller app.

Er produktet til personlig brug?

Er produktet til træning?

Undervisningsbehov

Har produktet tidligere været præsenteret i DK?

Bruges også hos praktiserende læger.

Erfaringer