• Nye IT værktøjer til inddragelse af pårørende ved kronisk sygdom v/ Stefan Wagner, lektor, Institut for Ingeniørvidenskab.

En oversigt over de nyeste værktøjer, som kan bruges til inddragelse af pårørende ved kronisk sygdom. Stefan vil også fortælle om, hvordan personalet kan anvende disse værktøjer til at skabe bedre overblik og få en dybere indsigt i den enkelte borgers sygdomme og lidelser, samt hvordan de kan bruges til at skabe bedre samarbejde mellem sektorerne.

  • SPARK-projektet i Hospitalsparken ved MarselisborgCentret v/ Ole Mygind, konsulent, MarselisborgCentret. SPARK projektet.
    Sundhed, Park, Aktivitet, Klimatilpasning og Rehabilitering.

For i alt 45 mio. får udearealerne omkring MarselisborgCentret i Aarhus et nyt og bedre liv. Planen er verdens første bypark, der både håndterer overskydende regnvand og inviterer borgerne til aktivitet, sundhedsfremmende samvær og rehabilitering.

  • DokkX på tur - Borgerdreven visitation af hjælpemidler v/ Louise Munk Ibsen, DokkX på tur.

"DokkX på tur - destination det gode liv" er et nyt projekt i Aarhus Kommune.