Motiverende og målbar genoptræning, der sikrer dokumentation og overblik for terapeuten. Produktet er en ny intelligent genoptræningsrobot, der er udviklet til at opnå et mere kosteffektivt genoptræningsforløb for borgere med skader i bl.a. skulder, hofte, knæ og fodleds regionen. Dette uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Robotten er unik i forhold til dens størrelse og simple konstruktion, der medføre en lav pris på 60.000 kr.

Formål

At gøre genoptræningen målbar, give borgeren kontrol og føling over egen genoptræning, samt øge motivationen og compliance ved at synliggøre fremskridt.
Sikre behandleren det bedst mulige datagrundlag til opfølgning og justering af træningsprogram, at automatisere en stor del af dokumentationsprocessen.

Opnå at flere borgere kan træne for færre penge, ved samme eller øget kvalitets- og dokumentationsniveau.

Målgruppe

Kommuner og behandlere der beskæftiger sig med genoptræning.

Betydning for borger

Guidning gennem træningsprogrammet. Feedback under og efter træning, som øger motivation. Præcist tilpassede øvelser, der sørger for, at borgeren kontinuerligt når til spænding. Borgeren føler desuden stor tryghed ved brug af produktet.

Betydning for medarbejdere

Frigivelse af behandlers tid i forbindelse med ledmåling, dokumentation, instruktion i og justering af øvelser, samt vejledning om genoptræningsprocessen og smertehåndtering.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Besparelse for kommunen på ca. 100.000 kr. årligt pr. robot. Opnås via mindre tidsforbrug til dokumentation, samt omstrukturering af opfølgninger/konsultationer. Afprøvning i Aarhus Kommune viser, at compliance kan hæves til 85%, hvor normen jf. forskningslitteratur ligger på 30%.

Anskaffelsespris

60.000 kr.

Forventet levetid

4-5 år.

Udgifter til evt. montering

Under 1.000 kr.

Forventede årlige driftsudgifter

Service: 1.500 kr. Licens: 3.000 - 5.000 kr.

Stilles der særlige krav?

Robotten kræver i brug ca. 1x1 meter gulvplads, samt strøm og adgang til et trådløst netværk eller mobilnetværket. Når robotten ikke er i brug, er gulvpladsen fri til andre aktiviteter.

Er produktet til personlig brug?

Produktet er i denne konfiguration ikke til personlig brug, og én robot kan kontinuerligt træne ca. 40 borgere ugentligt. Hvis der samtidig skal laves konsultationer og opfølgninger på produktet, vil kapaciteten falde til 20-30 borgere ugentligt.
Der arbejdes på at lave en hjemmetræningsudgave, som vil være billigere, men vil være til personligt brug i borgerens eget hjem.

Er produktet til træning?

Ja produktet er et genoptræningsredskab. Det anbefales, at borgerne bruger produktet 1-4 gange ugentligt i den første del af genoptræningen - typisk 2-6 måneder. Eller indtil borgeren har fuld mobilitet i leddet og kan begynde at styrketræne.

Undervisningsbehov

Borgeren har kun behov for en kort introduktion til produktet. Dette kan nemt gøres inden for den tidsramme, der er afsat til første konsultation (ca. 55 min.) Det vurderes, at behandleren i alt har behov for 6 timers undervisning, fordelt på 2 sessioner. Det anbefale, at yderligere behandlere, der anvender robotten, modtager 2 timers opfølgende undervisning hvert halve år. Dette for at blive sat ind i de nye funktioner, der løbende vil blive implementeret i produktet.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK?

Det er første gang at det vises frem.

Erfaringer

Vi har lavet præprojekter med prototyper i samarbejde med:
Faaborg-Midtfyn Kommune, Center for Hjerneskade og Aarhus Kommune.
Aarhus Kommune har fra marts til november 2016 gennemført en omfattende test og afprøvning af en prototype på Marselisborgcentret, med positivt resultat.

Eventuelle cases

Er under udarbejdelse af Aarhus Kommune.