En app-baseret løsning til kommuner og regioner, Løsningen er testet og videreudviklet i både regionalt og kommunalt regi med overbevisende resultater.

Enhver læge, sygeplejerske, SOSA, SOSU og andet sundhedsfagligt personale kender den tunge uniform, de overfyldte og uopdaterede opslagstavler med diverse instrukser, actioncards, vejledninger m.m. MyMedCards PRO giver mulighed for at give alle praktiske og faglige informationer til sundhedspersonalet - lokale såvel som nationale – via egen specialtilrettede version af MyMedCards app’en. Informationerne i app’en opdateres og vedligeholdes med få klik og holder således altid personalet up-to-date. Relevant viden samles ét sted, og personalet kan koncentrere sig om kerneopgaven – borgerne og patienterne.

Formål

At højne kvaliteten og øge tilgængeligheden af faglig information til sundhedspersonalet.

Målgruppe

Sundhedspersonale i kommuner og regioner.

Betydning for borger

Øget omsorg, da personalet kan føle sig mere tryg med den kvalitetsrige viden og reducere tid på informationssøgning. Således bevares fokus på kerneopgaven – nemlig borgerne. Øget kvalitet og tilgængelighed af anvendte informationer giver færre fejl.

Betydning for medarbejdere

Øget tryghed til personalet grundet let og hurtig tilgang til opdateret og valid information.
Øget selvsikkerhed ved klinisk beslutningstagning, da de informationer, der er nødvendige, er lige ved hånden.
Reduceret tid på informationsøgning - al information opdateres og vedligeholdes ét sted, som er tilgængelig overalt.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Eliminering af løse papirer herunder udprint, laminering, distribution mv.
Reduceret tidsforbrug til informationssøgning, opdatering og vedligeholdelse af information. Tiden kan i stedet kan anvendes til borgerne og patienterne.
Færre fejl og utilsigtede hændelser, da personalet har den nyeste viden lige ved hånden.

Anskaffelsespris

Prisen afhænger af antallet af ansatte, som I ønsker skal benytte sig af løsningen. Kontakt os, så vi kan få en snak om jeres behov.

Forventet levetid

Uendelig ;)

Udgifter til evt. montering

Ingen.

Forventede årlige driftsudgifter

Løsningen er en samlet licenspris, som inkluderer fuld brug, support og vedligeholdelse.

Stilles der særlige krav?

Nej. Uanset om man har givet sit personale smartphones/tablet eller ikke, kan denne løsning implementeres på kort sigt og leverer mærkbare effekter.

Er produktet til personlig brug?

Nej.

Er produktet til træning?

Nej.

Undervisningsbehov

Løsningen er hos kunder også brugt til undervisning, fx til hyppige ting man skal vide som ny, støtteredskaber efter endt kursus, praktiske oplysninger mm. I kan selv skabe indholdet som I ønsker det, og dermed er der uendelig anvendelsesmåder.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK?

Ja. Vi har for to år siden været på CareWare og har desuden også været set på diverse andre konferencer.

Erfaringer

Favrskov Kommuner har været med til test og videreudvikling af løsningen: De har også købt deres egen Favrskov MMC-app.
Ældrechef, Peter Mikkelsen udtaler:

I Favrskov Kommune har vi fået et rigtig godt produkt, hvor alle vores informationer er samlet ´et sted, hvilket har givet os en kvalitetssikret og optimeret løsning.
MyMedCards er et intuitivt, brugervenligt og effektivt produkt, som hjælper kommuner med at få relevante informationer tæt på dem der egentlig har brug for det – nemlig vores sundhedspersonale.
Derfor vil jeg selvfølgelig anbefale andre at se på denne innovative løsning.

Derudover er Gynækologisk/Obstetrisk afdeling på Roskilde Sygehus også kunder hos os og flere regioner er på trapperne.

Eventuelle cases

Se vores lille animationsvideo, som forklarer mere om vores løsning.
Læs mere om Favrskov kommune som vores kunder.