Et innovativt system inden for bevægelsesanalyse, som monitorerer, analyserer og visualiserer menneskelig bevægelse og positur. Med præcise objektive målinger kan det benyttes til at identificere ledbevægelighed, kropsholdning, balance, samt en persons evne til at udføre funktionelle bevægelser.

Er et valideret redskab, som giver fysioterapeuter og trænere et mere detaljeret indblik i klientens bevægelser i form af de objektive målinger, det genererer. I kombination med fysioterapeutens og trænerens faglighed bidrager det til bedre og mere målrettet behandlings- og træningsforløb.

Resultaterne af bevægelsesanalysen visualiseres direkte på en skærm, hvilket giver en øget klient-inddragelse i behandlingen. Træningsresultaterne kan visualiseres i udviklingsgrafer, hvilket er med til at skabe en øget motivation for patienten.

Systemets automatiske rapporteringsfunktion gør det nemt at kopiere klientens træningsresultater ind i journalsystemet eller dele informationen med klienten.

Formål

Tidlig og objektiv identifikation af problemer i bevægeapparatet. Objektiv måling på effekten af indsats, samt forebyggende screening i relation til risiko for faldskader og hjernerystelse.

Målgruppe

Kommuner, regioner og private fysioterapeuter. I kommunerne er det specifikt sundhedscentre, som kan bruge værktøjerne til screening af problemer i bevægeapparatet i forbindelse med genoptræning. Dvs. alle borgere der skal fysisk genoptrænes.

Kan også benyttes på regionens hospitaler til screening ifm. genoptræningsplaner, pre- og post-operationelt.

De kommunale plejehjem og ældreboliger er målgruppen for screeningsværktøjet for risiko for fald. Dvs. alle ældre borgere, der er faldet eller i risikogruppen for fald.

Større private klinikker med fokus på idrætsskader, forsknings- og uddannelsesinstitutioner samt større private genoptræningsklinikker er også i målgruppen.

Betydning for borger

Systemet giver patienter en langt bedre forståelse for diagnosen og dens behandling gennem visualisering af bevægeapparatet. Nogle borgere vil desuden føle sig motiveret gennem dokumentation og grafisk rapportering af progression.

Betydning for medarbejdere

Medarbejdere vil kunne foretage en langt bedre screening (objektiv og mere nøjagtig), spare tid og bedre kunne sammenligne resultater på tværs af patienter og på den enkelte patient fra gang til gang. Dette giver øget arbejdsglæde som følge af øget kvalitet i behandlingen af den enkelte og mere produktiv tid.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Forebyggende screening vil kunne spare mange ressourcer for kommunerne. Omkostningerne ved et fald for en ældre borger er store for både kommunen og for den ældre. Hoftebrud er en hyppigt forekommende skade og mange ældre går fra at være velfungerende til at kræve permanent pleje efter et fald. Måling af ledbevægelighed., holdning og funktionel-analyse er ofte besværgelig og forbundet med stor usikkerhed baseret på et skøn. Dette udføres hurtigt, nemt, og objektivt med Kinetisense.

Anskaffelsespris

3D kinect kamera: ca. 1.500,- kr.
Pc til at køre software på: ca. 8.000,- kr.
Uddannelse af brugere af systemet: ca. 5.000,- kr. pr. bruger.

Forventet levetid

Systemet opdateres løbende og udvikles.

Udgifter til evt. montering

Nej.

Forventede årlige driftsudgifter

Licens pris pr. system: 10.000,- kr. pr. år. Kan deles af flere behandlere og indeholde ubegrænset antal patienter.

Stilles der særlige krav?

3m x 2,5m gulvplads foran kamera.

Er produktet til personlig brug?

Løsningen er til professionel brug.

Er produktet til træning?

Det er et værktøj til professionel brug med fokus på bevægelsesmekanik. Patientens genoptræningsforløb kan følges i forbindelse med besøg hos fysioterapeut.

Undervisningsbehov

Introduktion på 2-3 timer og herefter praktiske øvelser og instruktion i brug.

Relativt enkelt at gå til. Træningsmateriale tilgængeligt online.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK?

Løsningen er ved at blive introduceret på markedet i flere europæiske lande.

Erfaringer

Måling af ledbevægelighed (ROM) på ældre borgere testet på bl.a. Vikærgaarden. Internationalt findes en lang række implementeringer.

Eventuelle cases

Produktet er nyt og ikke i anvendelse i større skala i Danmark.