Et VR-system, der kan måle og monitorere borgerens skuldersmerter, og derudfra skabe en skræddersyet behandling af borgerens smerte gennem et VR-spil.
Ved brug af Virtual Reality-teknologi skabes helt nye muligheder for øvelses-fastholdelse, måling af progression og graduering af sværhedsgrad. Programmet selvkorrigerer og arbejder ud fra princippet om ‘gradueret eksponering’. På den måde kan genoptræning på fx. hospitaler lettes efter en operation.

Formål

At skabe et mere effektivt alternativ til den traditionelle behandlingsform, og dermed skabe nye og spændende muligheder for genoptræning.

Målgruppe

Borgere med behov for skulder-genoptræning.

Betydning for borger

Borgeren vil kunne gennemføre sin genoptræning mere uafhængigt af fysioterapeuten, men stadig have opnå en høj kvalitet af genoptræning. Samtidigt vil borgere kunne holde motivationen oppe, da aktiviteten er sjov, og progression er umiddelbar og synlig.

Betydning for medarbejdere.

Teknologien vil kunne aflaste mange terapeuter, da borgeren i høj grad kan selvtræne, og terapeuten har mulighed for, at se meget detaljeret data for, hvordan genoptræningen skrider frem.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Ukendt.

Anskaffelsespris

20.000,- kr. + software.

Forventet levetid

10+ år.

Udgifter til evt. montering

Ingen.

Forventede årlige driftsudgifter

Ingen.

Stilles der særlige krav?

Adgang til internet.

3-4 x3-5 meters gulvplads til VR-aktiviteter.

Er produktet til personlig brug?

Så længe produktet rengøres mellem hver bruger, er antallet ubegrænset.

Er produktet til træning?

Fra 30 minutter til 1 time dagligt.

Undervisningsbehov

Fra 5 minutter til 1 time.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK?

Nej.

Erfaringer

Et kommende samarbejde med Ortopædisk GenoptræningsCenter Marselisborg Aarhus.

Eventuelle cases

Se YouTube video-logs hvor vi tester produktet på borgere.