Prisen bygger på to elementer:

  • At inddrage brugerne (borgere, pårørende) som deltagere i et dommerpanel, der vurderer produkterne.
  • At skabe øget incitament hos udstillere/udviklere på CareWare og Præsentationsdagene til at fokusere på, at produktet skal opfylde et reelt behov hos borgeren i forhold til at opnå et meningsfuldt og selvstændigt liv.

Alle produkter, der præsenteres på CareWare 2017, er nomineret til Borgerprisen 2017.

Borgerpanelet

På baggrund af produktpræsentationerne på hjemmesiden udvælges 3-4 produkter. Borgerpanelet besigtiger disse produkter på den første dag af CareWare 2017. De vælger derefter det produkt/virksomhed, som skal modtage prisen.

Overordnede kriterier for borgerprisen

Det drejer sig om at vurdere de teknologiske løsningers værdi for borgeren.
Elementer, der indgår i kriterierne er

  • A: I hvilken grad, og hvordan, bidrager produktets værdi til de konstituerende elementer i rehabiliteringsbegrebet (borgersamarbejde, deltagelse) og målsætningen for rehabilitering?
  • B: Hvordan medvirker produktet til at skabe mulighed for, at borgeren opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv?
  • C: Produktets anvendelighed; relevans; arbejdsmiljøperspektiv, design og institutionspræg m.m.?

Kriterier, der gradueres fra 1-10, hvor 10 er den bedste vurdering

  1. I hvilken grad medvirker produktet til et selvstændigt liv og skabe muligheder for et meningsfuldt liv for borgeren?
  2. I hvilken grad bidrager produktet til at skabe øget mulighed for deltagelse i sociale sammenhænge? (arbejdsfællesskab, kulturelle fællesskaber eller lignende)?
  3. I hvilken grad er produktet let at anvende?
  4. I hvilken grad understøtter produktet (lige)værdighed for brugeren fx gennem æstetik og design?