CareWare 2016 havde 4 temaer/spor. Udgangspunktet var Sundhedsaftalerne og det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsnet mellem regionerne, kommunerne og almen praksis.

Målgruppe

Beslutningstagere og fagfolk i kommuner og regioner, som har ydelser rettet mod social-, sundheds- eller rehabiliteringsområdet, herunder ydelser rettet mod ældre og borgere med funktionsnedsættelser eller kronisk sygdom. 

Desuden virksomheder, iværksættere, videns-, forsknings-, udviklings- og uddannelsesinstitutioner og miljøer med interesse for sundheds- og velfærdsteknologi.

CareWare er et landsdækkende, dansk arrangement. Besøgende fra andre lande er dog meget velkomne. 

Fokusområder

De fire fokusområder var:

  • Tryg ved det virtuelle – selvhjælp og trygge overgange. Foregik på MarselisborgCentret.
  • Mere end pleje – redskaber til et frit, værdigt og aktivt liv i plejeboliger, sociale institutioner eller regionale behandlingstilbud. Foregik i Plejeboligenheden Trøjborg.
  • Tilbage til friheden – hurtigere udredning, effektiv rehabilitering og fremme af funktionsniveau. Foregik på Vikærgården.
  • Vær med –et aktivt og socialt liv trods funktionsnedsættelser. Foregik på Ingeniør, AU, Katrinebjerg.

Forløb

CareWare foregik på fire forskellige lokaliteter, med hver sit fokusområde. Som deltager kunne man vælge ét fokusområde pr. dag. Med deltagelse begge dage kunne man deltage i to ud af de fire fokusområder.

Hvert fokusområde indeholdt et fælles oplæg og fire seancer med præsentation af fire relevante velfærdsteknologiske løsninger. De velfærdsteknologiske løsninger var enten helt nye, eller der blev præsenteret helt nye erfaringer. I de tilfælde, hvor der var fokus på erfaringer, var det i overvejende grad formidlet af praktikere.

Aftenarrangementet fandt sted på Centralværkstedet (nyt vindue).

Program for deltagerne på CareWare 2016 i Fokusområde 1 til 4
TIDSPUNKT AKTIVITET (ens onsdag 13. og torsdag 14. april 2016)
8.30-9.00 Ankomst, registrering, kaffe & te
9.00-9.30 Velkomst og åbningsoplæg, hvor de udfordringer, der er baggrund for temaet, bliver præsenteret.
9.30-10.00 Fagligt oplæg, hvor en central aktør præsenterer status på området eller andet aktuelt.
10.00-10.15 Pause.
10.15-11.15 1. runde med Produktpræsentationer for mindre grupper - 4 produkter á 6 min. Derefter cirka 30 min. til, at deltagerne frit kan gå tilbage til de virksomheder og iværksættere, de har størst interesse for.
11.15-12.15 2. runde Produktpræsentationer. 4 x 6 min produktpræsentationer og tid til frit besøg.
12.15-13.00 Frokost.
13.00-14.00 3. runde med Produktpræsentationer. 4 x 6 min produktpræsentationer og tid til frit besøg.
14.00-14.30 Pause.
14.30-15.30 4. runde med Produktpræsentationer. 4 x 6 min produktpræsentationer og tid til frit besøg.
15.30 Slut.

CareWare iværksætterpris og CareWare Idépris

Traditionen tro, var der også på CareWare 2016 nominering af en CareWare iværksætteripris og en CareWare idépris.

Iværksættere, studerende og andre kunne ansøge om at deltage i konkurrencen om de to priser, som blev uddelt i forbindelse med CareWare 2016 aftenarrangementet.

Aftenarrangement

Onsdag 13. april 2016 kl 18.00-22.00 i Centralværkstedet i Aarhus (Værkmestergade 7-9, 8000 Aarhus C).

18.00: Velkomst v/ Ivan Kjær Lauridsen, velfærdsteknologichef, Center for Frihedsteknologi, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune.

18.30 – 22.00: 3-retters menu med to glas vin, kaffe og sødt.
Der var undervejs uddeling af Innovationspriserne: CareWare Iværksætterprisen og CareWare idéprisen, samt CareWare Borgerprisen.