Her fik man indblik i, hvordan teknologi kan støtte borgere med nedsat funktionsevne i at mestre hverdagen i deres eget hjem og i botilbud. På den måde kan teknologi understøtte et mere aktivt og socialt liv – og dét på en måde, der gør både borgere og pårørende trygge.

Foregik på Ingeniør AU, Katrinebjerg.

Deltagerne kunne høre om konkrete erfaringer med løsninger, der kompenserer for og støtter borgere med fysisk, psykisk eller social funktionsevne. Der var præsentation af en elektrisk bukse af- og påtager, intelligente senge, hjælpemidler til alternativ kommunikation, løsninger til struktur og planlægning og andre teknologier til øget aktivitet og deltagelse.

Deltagerne blev præsenteret for både eksisterende og helt nye teknologiske løsninger.