VRiAT er udviklet på Hammel Neurocenter sammen med gamification firmaet Kanda.  VRiAT står for Virtual Reality intensive Arm Training.

Produktet består en af brille, som kan vise virtual reality. Brillen er koblet med en pc og en bevægelsessensor. De tre komponenter gør det muligt for brugeren at bevæge sin arm i et virtuelt miljø, hvor armbevægelse fordres i forskellig form.

Systemet er en prototype, og der påtænkes yderligere udvikling af systemet det næste år. 

Formål

At støtte genoptræningen af nedsat armfunktion. Mennesker, som pådrager sig hjerneskade, oplever ofte vanskeligheder med at bevæge armen efterfølgende. Systemet tilbyder en intensiv og sjov træningsform. 

Målgruppe

Mennesker som har nedsat armfunktion efter en hjerneskade. 

Der skønnes at være ca. 7.500 nytilkomne tilfælde årligt, som kunne profitere af denne træningsform. Dertil kommer en stor gruppe af borgere med nedsat armfunktion fra tidligere hjerneskader.

Betydning for borger

Borgere med nedsat bevægefunktion efter hjerneskade udgør den største gruppe af mennesker, som lever med et handicap i hverdagen. Nedsat armfunktion spiller ind i mange af de daglige gøremål, og vil være en hindring både i forhold til tempo, kvalitet og sikkerhed omkring bevægelserne i hverdagen.

Betydning for medarbejdere

Systemet tænkes brugt på hospitaler, i kommuner og i borgerens eget hjem. Nogle borgere vil kunne selvtræne med udstyret, mens andre vil kræve mere støtte.  

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Endnu ingen beregninger.

Anskaffelsespris 

Ikke tilgængeligt endnu.

Årlige driftsudgifter 

Endnu ingen beregninger.

Eventuelle cases

Se en film om VRiAT på YouTube.

Udvikling - ønsker/behov

Vi har planer om videreudvikling før testning af udstyret. Om ca. 1 år håber vi at kunne være klar til mere klinisk testning. 

Afprøvning i kommuner

Vi har endnu ikke haft det til afprøvning i kommunalt regi.