Formål

  • At forbedre arbejdsmiljøet for plejepersonalet.
  • At frigøre ressourcer. 
  • At forbedre plejekvaliteten.
  • At fastholde borgernes mobilitet.
  • At forbedre livskvaliteten for borgeren.

Målgruppe

Vi estimerer at mere 10% af alle plejehjemsbeboere og deres hjælpere vil have gavn af en RotoCare seng.
Sengene bruges i dag på plejecentre, genoptrænings pladser, midlertidige pladser og i borgers eget hjem.

Betydning for borger

Borgeren får hjælp til forflytning på en skånsom måde. Mange vil kunne bibeholde funktioner da alternativet som oftest er en passiv lift. Borger kan nu bruge deres ressourcer på noget andet. Mindsker smerter ved forflytning. Den demente borger, der reagerer negativt på fysisk hjælp, forflyttes nu på en tryg måde. Går man fra 2 til 1 medarbejder, vil borger have en bedre kontakt med personalet og denne vil som oftest skulle være mere aktiv. 

Betydning for medarbejdere

Personalet skal ikke længere trække og løfte borgeren i forbindelse med ind og udstigning af seng. Det at borger, siddende på sengekanten, har et ryglæn, gør, at vi undgår de pludselige bevægelser, der kan være med en borger, der har svært ved at holde balancen.
Personalet får nu mulighed for at give støttestrømper, sko mm på i en rigtig god arbejdsstilling, hvor fødderne er fri af underlaget.
Den demente aggressive, utrygge borger forflyttes på en stille og skånsom måde. Derved undgås uhensigtsmæssige reaktioner over for plejepersonalet. Hvor man før var 2 medarbejdere, vil man som oftest kunne klare det med 1.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Der er en relativ hurtig tilbagebetaling i form af frigjorte ressourcer og forbedret arbejdsmiljø. 

Anskaffelsespris 

39.900,- ex. moms.

Årlige driftsudgifter 

Serviceaftale kan tilkøbes.

Eventuelle cases

Download casebeskrivelser

Udvikling - ønsker/behov

Sengen er afprøvet og i brug, i mange af landets kommuner.

Afprøvning i kommuner

Blandt mange: København, Aabenraa og Viborg.