DoMyDay – Nem Kommunikation er en smartphone med et nyt styresystem, hvor borgeren bliver hjulpet til selv at udføre dagens gøremål. Borgeren bliver ikke forvirret af mange avancerede funktioner, fordi de findes slet ikke i DoMyDay – Nem Kommunikation.

Systemet har dag- og nat-ur, simpel kalender, opgaveguides med billede-/videoserier, hvor borgeren får detaljeret hjælp til dagens gøremål, billedalbum med billede-/videoserier for eksempelvis livshistorie, samt simpel sms og mobiltelefon, hvor der er en tydelig visning af kontaktpersoner med relation og navn.

Et rendyrket system til struktur og kommunikation, udviklet til at kompenserer for brugerens funktionsnedsættelse i hverdagen. Systemet er yderst fleksibelt og kan tilpasses den enkelte borger ud fra dennes behov. Systemet har en simpel brugerflade med oplæsning overalt. Nye begivenheder og alt opsætning foretages af en hjælper fra disses egen android smartphone eller tablet, og gemmes via en server på brugerens enhed(er).

Formål

At gøre borgeren mere selvhjulpen. Borgernes livskvalitet og selvværd øges, da de bliver i stand til i højere grad at mestre egen situation.

Målgruppe

Borgere med lette kognitive vanskeligheder, fx:

 • Lettere til middelsvær demente.
 • Borgere som har været ramt af apopleksi.
 • Borgere med talebesvær.
 • Borgere med Parkinson.
 • Psykisk udviklingshæmmede.
 • Neurologiske lidelser.

Betydning for borger

 • Bedre mestring af egen situation.
 • Øget livskvalitet.
 • Mere selvværd.
 • Øget frihed.
 • Større tryghed.
 • Bedre social kontakt.
 • Bevare dagligdags kunnen.

Betydning for medarbejdere

 • Mindre stress.
 • Øget produktivitet.
 • Øget arbejdsglæde.
 • Mindre kørsel.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Er evalueret, først af Syddansk Sundheds Innovation, derefter af Colab. 
Colab har sat tal på den økonomiske effekt og ganges de fire evalueringer op med den anslåede målgruppe på 41.200 borgere, er der potentiale for en økonomisk effekt i milliardklassen i Danmark.
I de fire cases, hvor der blev målt økonomiske effekt var der meget store udsving i økonomien, men alle cases havde en positiv bundlinje. For at dokumenterer den økonomiske effekt er der behov for en evaluering i langt større skala, hvilket vi er meget interesseret i at deltage i.

Anskaffelsespris 

11.250 inkl. 2 års fjernadgang på brugerniveau.

Årlige driftsudgifter 

2000,- Fjernadgang på brugerniveau (efter 2 år). 2500,- Fjernadgang Pro, inkluderer brug af skabeloner og administration af flere brugere ( + moms).

Eventuelle cases

Se evaluering.

Udvikling - ønsker/behov

Er testet siden december 2014 og er bevilliget som hjælpemiddel i flere kommuner. Effekten er foreløbigt kun målt i mindre omfang. Vi er derfor interesseret i et samarbejde med en eller flere kommuner som vil afprøve DoMyDay – Nem Kommunikation i større skala.

Afprøvning i kommuner

Odense, Nordfyns, Assens og Middelfart kommuner har alle systemet i brug hos borgere.