Her fik man indblik i, hvordan vi bruger teknologi, når vi hurtigt og effektivt skal udrede borgere, der pludseligt eller gradvist får forværret deres almentilstand. Med teknologien kan vi også styrke genoptræningen og rehabiliteringen af både fysiske og kognitive funktioner og bruges som redskab, når borgere med kroniske lidelser skal støttes i bedst muligt funktionsniveau. 

Foregår på Vikærgården, Center for Test og Evaluering af Velfærdsteknologi.

Deltagerne kunne høre om konkrete erfaringer med at bruge teknologi til alt fra tidlig mobilisering af sengeliggende borgere til rehabilitering af oppegående borgere. Det kan handle om borgere med KOL, diabetes, hoftefraktur, medicinske og neurologiske lidelser, eller borgere med psykiske eller fysiske vanskeligheder. Temaet fokuserer på erfaringer med eksisterende løsninger, men der bliver også præsenteret helt nye teknologiske løsninger.