Aktiverer borgerne og træner samtidig både deres kognitive og motoriske funktioner. Borgerne aktiveres og trænes gennem spil, billeder, videoer og musik, der formidles via en stor og robust interaktiv tavle.. Tavlens store format opfordrer desuden til social aktivitet mellem borgerne. Brugerfladen er så lettilgængelig, at borgerne selv kan vælge hvad de vil spille hvornår. Tavlen registrerer alt, hvad borgerne rører den med - fx  hænder, stokke, pegepinde, pensler, bolde etc. – uden fare for at tavlen går i stykker af den grund. Tavlen kan også bruges til andre apps, web-tv og internetsurfing, som en helt konventionel PC eller tablet.

Bofællesskabet Møllevangs Allé arbejder pædagogisk med borgere med kognitive udfordringer samt fysiske handicap. I forbindelse med implementering af forskellig former for velfærdsteknologi har de indgået et samarbejde med Applikator om udvikling af dele af brugerplatformen Mind Fitness. Målet er, at platformen skal understøtte borgeren til overblik, handling, aktivitet og træning via Ipad,tablet og smartphone. De kalder det understøttende teknologi til brug af anden teknologi.
Samtidig har de særligt fokus på de udfordringer, der ligger i implementering af teknologi. Dette kalder de Teknologik, det simple, enkle i samspil med den komplekse virkelighed.

Formål

At bringe borgerne fra en passiv til en aktiv tilstand. Aktiviteterne som Touch & Play faciliteter er både sociale, underholdende og lærerige samtidig med at de træner borgernes kognitive og motoriske funktioner. 

Målgruppe

Den primære målgruppe er ældre borgere på hhv. plejeboliger, aktivitetscentre, rehabiliteringscentre, dagscentre, plejecentre og demensenheder.

Betydning for borger

Giver borgerne en bedre livskvalitet. Hjælper gennem den fysiske kognitive træning borgerne med at blive mere selvhjulpne i hverdagen. 
Helt konkret får borgerne trænet og skærpet væsentlige kognitive og motoriske funktioner.

Betydning for medarbejdere

Fungerer som et redskab til aktivering af borgerne, hvilket frigiver ressourcer for medarbejderne. Medarbejderne føler, at de bedre kan nå deres opgaver.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Borgere, der kræver mindre tid og behandling, frigiver ressourcer for medarbejderne. De får mere tid på hånden til at udføre deres arbejdsopgaver.

Afprøvning i kommuner

Benyttes i dag af i alt 18 kommuner. Yderligere 2 kommuner er ved at implementere. Benyttes af 2 centre under OK-Fonden. Psykiatrien Region Syd benytter Touch & Play på 2 afdelinger.

Anskaffelsespris 

Forventede udgifter til evt. montering

Undervisningsbehov

Ved implementering af Touch & Play på et givent center undervises medarbejderne typisk i 3 timer.
1 time går med en gennemgang af Touch & Plays generelle funktioner samt indhold. 2 timer går med at undervise udvalgt personale i at varetage rollen som superbrugere. Superbrugerne lærer at redigere i indholdet på deres Touch & Play, samt hvordan der lægges billeder, musik, lydbøger, historier og videoer op. Der udleveres en manual efter endt undervisning.
For nogle superbrugere er det nødvendigt med et genopfriskningskursus på 2 timer nogle måneder efter at Touch & Play er blevet leveret. 

Forventede årlige driftsudgifter 

Klausul om at udgiften stige årligt i takt med inflation, stigende lønninger, generelle priser, etc. 

Forventet levetid

5-10 år. Pæren i projektoren har en forventet levetid på 3000-5000 timer på fuld styrke. Pæren går selv ned i lysstyrke (slumre-tilstand), hvis Touch & Play ikke bruges.

Eventuelle cases

Indledende undersøgelser i blandt andet Aarhus Kommune har påvist, at borgerens kognitive funktioner, fx koncentrationsevnen, er blevet skærpet i takt med, at de har brugt Touch & Play.   

Aabenraa Kommune rapporterer om borgere, der virkelig har fået løsnet op i skuldrene og opnået en højere grad af bevægelighed. En anden positiv effekt, er at skabe og pleje sociale relationer blandt borgerne - men også blandt personalet og borgerne.