Løsningen består af personlige touchskærme med apps, der mindsker kontortid og øger beboertid. 

Formål 

At erstatte manuelle og analoge arbejdsgange med nye digitale, som bedre støtter personalet i arbejdet med den plejemodtagende borger.  

Målgruppe 

Alle typer plejecentre og bosteder.

Betydning for borger

Borgeren oplever, at personalet er mere til stede, og knap så fanget i administrative opgaver på kontoret. Desuden indeholder Sekoia flere apps, som borgeren selv kan få gavn af. Fra kommunikation med familie og venner over til selvmestring af sygdomsforløb og træning.

Betydning for medarbejdere

Personalet oplever en bedre koordineret arbejdsdag med mere tid til pleje og omsorg. At arbejde digitalt understøttet med sine kerneopgaver fører til et bedre arbejdsmiljø med færre utilsigtede hændelser, mindre stress og sygefravær.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

I vores kommunale cases opererer kunden med en ROI (return-of-investment) på mindre en 12 mdr., afhængig af den konkrete gevinstrealisering.

Anskaffelsespris 

Sekoia købes abonnementsbaseret pr. bruger pr. mdr. Kommunen køber touchskærme og internet hos deres foretrukne leverandør. Sekoia understøtter denne proces med rådgivning uden beregning.

Forventet levetid 

Udvikles fortløbende og vedligeholdes udgiftsfrit for kunden som en del af abonnementet. Den forventede levetid er ubegrænset på software, mens touchskærme varierer fra mærke til mærke.

Udgifter til evt. montering 

Montering, installering og konfiguration er en del af implementeringen hos Sekoia.

Forventede årlige driftsudgifter 

Udvikles fortløbende og vedligeholdes udgiftsfrit for kunden, som en del af abonnementet. Prisen afhænger af antal brugere.

Stilles der særlige krav?

Internet er en nødvendighed for at afvikle Sekoia.

Er produktet til personlig brug?

Produktet er individuelt og udviklet med borgeren i centrum. Alle personalets opgaver løses i relation til plejebehovet hos den enkelte borger.

Er produktet til træning? 

Er ikke et træningsinstrument. Men det anvendes dagligt til forskellige træningsøvelser, med udgangspunkt i plejebehovet. Her understøtter apps med videoer og billeder den udførende i fysisk og færdighedstræning.

Undervisningsbehov

Implementeringsprocessen tager 8 uger. Men det tager kun 2 timer at blive trænet som medarbejder. Derefter er man digitalt kørende. En superbruger er 8 timer om sin uddannelse, mens ledere og administratorer skal bruge lidt mere tid. De 8 uger handler mest om forandringsledelse og erfaring med ibrugtagning. Den samlede uddannelse kan gøres på kortere tid, men anbefales ikke. 

Har produktet tidligere været præsenteret i DK? 

Ja, er i drift i 13 kommuner. Flere end 45 plejecentre og bosteder anvender Sekoia som deres primære digitale værktøj.

Erfaringer

Startede som et OPI-projekt med Fredericia Kommune og siden videreudviklet i Holstebro Kommune. Siden da er Sekoia gået i drift i 11 andre, danske kommuner.

Eventuelle cases

Se cases og testimonials på Sekoias hjemmeside.