SSEB positionering, Supine to Seated Edge of Bed positionering.

SEBA gør dig i stand til sikkert og ubesværet at flytte en plejemodtager fra rygliggende til siddende stilling på kanten af sengen, og tilbage igen, i en enkelt bevægelse. Den skal ikke spændes fast på den enkelte seng, og kan derfor, hvis det ønskes, følge plejegiveren og bruges til plejemodtagere.

Vejer 4,5 kg. og kan tage en brugervægt på 185 kg.

Formål

Reducerer løftebelastningen og plejepersonalets risiko for at få rygskader. Sikrer ergonomisk effektivitet ved stillingskift fra rygleje til siddende stilling på kanten af sengen.

Har også til formål at forbedre den driftsmæssige effektivitet, idet løsningen ikke kræver avancerede færdigheder inden for håndtering af plejemodtagere. Er udviklet specifikt til anvendelse af blot et medlem af plejepersonalet.

Målgruppe

Plejepersonale, der arbejder med stillingskift af plejemodtagere fra rygleje til siddende stilling på kanten af sengen. Plejemodtageren skal have standfunktion og stabilitet i overkroppen til at sidde ustøttet på sengekanten uden at falde til en af siderne.

Betydning for borger

Fremmer plejemodtagerens komplians ved at understøtte komforten, sikkerheden og plejemodtagerens medvirken under positioneringsprocessen. Letter mobiliteten for plejemodtageren.

Betydning for medarbejdere

Reducerer byrden ved manuelle løft eller hjælp til plejemodtagere med op til 80 % mindre løftebelastning. Sikrer en forsvarlig arbejdsstilling, og leverer forudsigelighed og konsistens i de daglige SSEB-opgaver.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Reduktion i antallet af arbejdsskader og sygefravær som følge af en mindre belastning og bedre arbejdsstilling i de daglige SSEB-opgaver, samtidig med at håndteringen sker med kun et medlem af plejepersonalet, hvor mange i dag normalt skal være to til denne type plejeopgaver.

Anskaffelsespris 

Kr. 5.900,-.

Årlige driftsudgifter 

Kr. 0,-.

Eventuelle cases

Udvikling - ønsker/behov

ArjoHuntleigh er interesseret i at få afprøvet SEBA.

Afprøvning i kommuner