SaraSteay med bruger og hjælper

Det forbedrede koncept for ståhjælpemidler er veletableret inden for en stor gruppe af plejemiljøer, blandt andet i ældrepleje og på plejeinstitutioner, fordi det udgør et mere passende og værdigt alternativ til en kørestol for de mere mobile plejemodtagere/patienter.

Skaber god, betryggende øjenkontakt imellem plejemodtager/patient og plejepersonale, i modsætning til i en kørestol.

Sara Stedy™ er velegnet til transport til toilet og vask og understøtter en lang række andre aktiviteter i dagligdagen.

Indeholder flere nye forbedringer, som minsker plejepersonalets manuelle håndteringsopgaver. 

Med større indvendig bredde, en ny facon på sædet og en højere sikker arbejdsbelastning på 182 kg betyder det, at den også kan bruges til løft af overvægtige plejemodtagere/patienter.

De forbedrede funktioner inkluderer et drejeligt, opdelt sæde og pedalbetjente chassisben. Dette giver større komfort og støtte for plejemodtageren/patienten, og gør arbejdsrutinerne nemmere for plejepersonalet.

Formål

Vedligeholdelse eller styrkelse af borgeres egen kapacitet.Mindre belastende arbejdsmiljø.
Mindre plejekrævende borger.

Målgruppe

Plejemodtagere, der vurderes at kunne rejse sig op med lidt eller ingen hjælp, men hvor der er usikkerhed ift evnen til at holde sig oprejst. Og plejemodtagere, der har for god en mobilitet til at bruge stålift, men evt. har brug for støtte ved rejsning fra siddende til stående.

Betydning for borger

Vedligeholdelse eller styrkelse af borgerens egne kapaciteter.

Betydning for medarbejdere

Mindre belastende arbejdsmiljø, da borgeren bliver mere selvhjulpen.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Mindre plejekrævende borgere. Mindre behov for hjælpemidler generelt. Mindre belastende arbejdsmiljø.

Anskaffelsespris

9.905 kr.

Årlige driftsudgifter 

495 kr.

Eventuelle cases

Udvikling - ønsker/behov

Afprøvning i kommuner

Viborg, Thisted, Vesthimmerland, Frederikshavn og Silkeborg Kommune m.fl.