Ropox baderumskoncepter tilbyder en serie af produkter til mennesker med nedsat funktionsevne.

Koncepterne kan være med til at gøre borgerne mere selvhjulpne og give dem en lettere hverdag.

For medarbejderen betyder det færre forflytninger og bedre hygiejne. Når vasken kan svinge over til borgeren på toilettet, kan personen vaske sine hænder, inden en forflytning finder sted.

Implementeringen af Ropox baderumskoncepter kan desuden spare m2, da vasken kan svinge over i et tomrum og dermed frigøre plads til borgeren/medarbejderen efter behov. Alt afhængig af hvor selvhjulpen borgeren er, kan man spare op til 1,5 m2 per badeværelse ved udnytte pladsen optimal.

Formål 

At gøre borgeren mere selvhjulpen, samt at øge fleksibiliteten og hygiejnen i baderummet.
Bedre økonomi – spare m2.

Målgruppe 

Mennesker med nedsat funktionsevne.

Betydning for borger

Borgeren bliver mere selvhjulpen (bedre livskvalitet) og hygiejnen bliver forbedret.

Betydning for medarbejdere

Bedre arbejdsmiljø, da medarbejderen får langt bedre tilgængelighed til borgeren.

Medarbejderen frigives til andre gøremål, da borgeren bliver mere selvhjulpen. 

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Kvadratmeter-besparelse giver en konkret besparelse på byggeomkostninger.

Vaskens fleksibilitet giver øget selvhjulpenhed og dermed færre ”plejetimer”.
Forbedret hygiejne giver færre sygedage for både beboer og plejepersonel.
Forbedret arbejdsmiljø betyder færre sygedage.

Anskaffelsespris 

Fra 12.790,- kr.

Forventet levetid

-.

Udgifter til evt. montering 

Ca. 2 håndværker-timer.

Forventede årlige driftsudgifter 

Ingen.

Stilles der særlige krav?

Nej.

Er produktet til personlig brug?

Det kan bruges af flere borgere. Kræver almindelig rengøring for at opretholde en god hygiejne.

Er produktet til træning? 

Toiletstøtterne medvirker til en daglig træning af balancen og styrken i armene, hvilket kan være med til at gøre borgeren selvhjulpen i længere tid.

Undervisningsbehov

Produkterne er meget intuitive at bruge af borgeren. Medarbejderen vil have stor nytte af en meget kort introduktion til produkterne for at få en optimal udnyttelse.

Har produktet ikke tidligere har været præsenteret i DK? 

Ja.

Erfaringer

Over hele Danmark.

Eventuelle cases

Se under referencer på vores hjemmeside (nyt vindue).