Har følgende anvendelsesområder og giver følgende fordele:

  • Styrkelse af sygeplejerskernes fagekspertise, takket være et let tilgængeligt, databaseret beslutningsgrundlag.
  • Søvnanalyse: mere afslappet som følge af optimeret medicinering (beroligende, smertestillende og neuroleptika).
  • Effektiv og sikker risikovurdering af tryksår.
  • Stillingsskift hos patienter alene ved behov.
  • Tidlig advarsel om faldrisiko.
  • Dokumentation for ydet service.
  • Konstant, databaseret kvalitetssikring.
  • Stærkere positionering som en attraktiv arbejdsgiver.
  • Generel søvnanalyse.
  • Rehabilitering.

Fordelen er, at Mobility Monitor skaber en klart hurtigere beslutningsproces inden for sygeplejen og forhindrer fejlfortolkninger, på baggrund af objektive data. Derfor bruges kun sygeplejeressourcer, når der rent faktisk er et behov, og unødvendige komplikationer undgås. Fx er det muligt at nedsætte de natlige stillingsskift med 40 % og spare op til 50 % af de anvendte tryksårsprodukter.

(Klassifikation: CE Medical Class I + EN 60601-1 / 2005-12, samt EN 60601-1-2 / 2007-12)

Formål

Effektivitet, sikkerhed og økonomi inden for den databaserede pleje, gennem avanceret sensormåling. Løfte kvaliteten af plejen. Rehabilitering, tryksår, søvn og medicinering.

Målgruppe

Plejepersonale og borgere i hjemmeplejen, både plejeboliger, i hjemmet, og på hospitaler.

Betydning for borger

Forbedret beslutningsgrundlag for plejen, giver forbedret søvn, færre natlige forstyrrelser, kun ved nødvendighed. Giver færre tryksår og bedre forebyggelse af tryksår. Giver forbedret medicinering og bedre rehabilitering. Mindre uro, færre faldulykker og samlet set bedre livskvalitet.

Betydning for medarbejdere

Færre stillingsskift aften og nat af borgere. Forbedret analyse af tryksårsrisiko og mobilitet. Færre tryksår og mindre brug af tryksårsforebyggende produkter og produkter til behandling af tryksår. Bedre overblik over borgere i vagten. Hurtigere indgriben ved risiko for faldulykker, mindre uro hos borgere og dokumentation for udført kvalitet i arbejdet.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Frigive arbejstid og reallokering af arbejdstid. Mindre brug af tryksårsforebyggende og -behandlende produkter. Frigive ressourcer på i kommunerne og på hospitaler.

Anskaffelsespris 

Kontakt forhandleren.

Årlige driftsudgifter 

Kontakt forhandleren.

Eventuelle cases

Udvikling - ønsker/behov

Wi-fi, i samarbejde med Aarhus Kommune.

Afprøvning i kommuner

Aalborg, Aarhus, Odense, København, Køge, Faxe, Næstved, Roskilde