Døgnrytmelyset følger et præprogrammeret forløb, som ligner solens gang på himlen. Lyset sikrer, at den ældre for nok lys i løbet af dagen, også så selvom vedkommende ikke opholder sig  særlig meget udendørs. Lyset sikrer ligeledes at morgen- og aftenrutiner understøttes af lyset, og man naturligt finder roen om aftenen. Om natten sikrer det specielle natlys, at hormonproduktionen og søvnen ikke forstyrres, når borgeren skal på toilettet, og det lyset hjælper med at finde vej til toilettet. 

Sansestuen kombinerer lys, lyd og billeder. Hjælper med at berolige eller aktivere den enkelte borger – særligt svært demente og eller passive demente. 

Formål 

Gennem lys og andre stimuli at understøtte en bedre hverdag og døgnrytme for demente. Desuden et bedre arbejdsmiljø for medarbejdere på plejecentre.

Målgruppe 

Demente i ældreplejen.

Betydning for borger

Lys og stimuli hjælper med at berolige eller aktivere demente, som er utrygge, lider af angst eller forvirring, som foretager nattevandring eller vandring i det hele taget, eller som er meget passive. Dette hjælper dem til en bedre og mere harmonisk hverdag. 

Betydning for medarbejdere

For medarbejdere giver lyset mulighed og hjælp til at håndtere svære situationer eller til at understøtte specielt plejekrævende borgere. 

Ligeledes hjælper nattelyset til, at nattevagter får en bedre døgnrytme og får nemmere ved at finde ro efter endt vagt.

Sansestuen hjælper medarbejdere ved at berolige og dæmpe agiterede og/ eller frustrerede borgere, aktivere og skabe dialog med passive borgere, samt sikre en nemmere modtagelse af nye demente beboere til plejecenteret. 

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Den økonomiske effekt forventes være en reduktion af sygefravær,  samt en mindre krævende pleje af svært demente borgere. 

Anskaffelsespris 

Afhænger af løsningens omfang – tilbud udarbejdes specifik pr. institution og behov.

Forventet levetid 

Minimum 10-15 år.

Udgifter til evt. montering 

Afhænger af løsningens omfang.

Forventede årlige driftsudgifter 

Reduceret strømforbrug i fht. T5 lysstofrør, da der anvendes LED.

Løsningerne tilbydes som finansieret løsning – hvor afdraget kan indgå i driftsbudgettet. Beløbets størrelse vil afhænge af projektomfang. Konkret tilbud udarbejdes gerne på opfordring.

Stilles der særlige krav?

Sansestuen stiller krav om enten et rum eller afskærmet område, hvor det kan installeres.

Er produktet til personlig brug?

Alle borgere kan få glæde af det, når døgnrytmelyset installeres i fælles rum og på gange. Det samme gælder Sansetuen, som dog bedst anvendes enkeltvis eller i mindre grupper.

Er produktet til træning? 

Nej.

Undervisningsbehov

Døgnrytmelyset kan implementeres med ca. 1 times introduktion til lysets betydning. Selve brugen kan instrueres i løbet af 10 mnutter. Brugen af Sansestuen stiller krav om ca. 2-3 timers konceptpræsentation, men selve brugen kan instrueres på ca. 20-30 minutter. 

Har produktet tidligere været præsenteret i DK? 

Døgnrytmelyset er i dag installeret flere steder, herunder i plejeboligerne på Sønderskovhus i Lystrup.

Sansetuen er installeret på DemensCentrum Aarhus og på Lindehaven i Ballerup.

Erfaringer

Region Midt – herunder specielt Aarhus Kommune og MTIC. Region Nordjylland – herunder Aalborg Kommune. Region Hovedstaden – herunder Ballerup Kommune og Copenhagen Capacity.

Eventuelle cases

Nytænkende sansestimulering af demente - om Plejecenter Lindehaven i Ballerup.
Døgnrytmelys skal hjælpe ældre til at få energi, spise og sove godt - om Sønderskovhus i Lystrup.