Fremtidens kaldeanlæg, som består af det kendte usynlige Elsi Sensorgulv og eLea Smart Sensor. Samlet opfylder de nutidens udfordringer og krav til bl.a plejecenter, hvor faldforebyggelse sammen med adfærdsændringsalarmer er fokusområdet. 

Er specielt egnet til faciliteter med borgere med demens boende. Systemet hjælper til et mere værdig liv uden at kræve at udstyr skal bæres eller betjenes af beboerne.

Formål 

Faldforebyggelse, adfærdsændringer evt. i form af infektioner. Samlet større viden om indsatsområde for en bedre proaktive pleje- og omsorg.

Målgruppe 

Offentlige eller private plejecentre, rehabiliterings- eller sundhedscentre.

Betydning for borger

Større sikkerhed at hjælpen er nær, når den behøves. Det skaber større tryghed og færre rutinebesøg, der ofte kan være mere forstyrrende og overflødige. 

Betydning for medarbejdere

Større viden om beboernes adfærd og adfærdsændringer. Målrettet proaktive pleje, som skaber et bedre arbejdsmiljø med mindre sygefravær i form af stress m.v. Det er et usynligt hjælpeværktøj, som hjælper personalet med at sikre den optimale pleje- og omsorg.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Tilbagebetalingstiden er beregnet til ca. 18-24 måneder ud fra en ”VTV Implementering” med fokus på ”Organisationen” (Ledelse & Personale).

Anskaffelsespris 

Ca. 750,- kr./m2 (Boligstørrelse u/bad).

Forventet levetid

Udgifter til evt. montering

Forventede årlige driftsudgifter 

Årlig licens 250,- kr./bolig/år.- Et årlig brugertræning (1 dag) nye superbruger 8.500,- kr.
- Årlig reparationer/vedligehold ca. 6-8.000,- kr.

Stilles der særlige krav?

Undergulvet skal behandles med fugtspærre, dette gælder kun nybygninger.

Er produktet til personlig brug?

Nej.

Er produktet til træning? 

Nej.

Undervisningsbehov

I anskaffelsesprisen er der medregnet den nødvendige bruger (superbrugertræning) af medarbejderne.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK? 

Elsi Sensorgulv blev præsenteret 2012. I 2016 præsenterer vii Elsi Care Solution på basis af forsat udvikling med vore kunder og udviklingsnetværket.

Erfaringer

Arbejdsgruppe siden 2012: Hillerød, Kolding, Skive, Varde og Aalborg kommuner.
Udviklingsnetværk: Hillerød kommune, DTU, Ålborg Universitet, Væksthus Hovedstadsregionen og SIF Gruppen A/S.

Eventuelle cases

(Digitaliseringsstyrelsen) Evalueringen af projektet skal tilvejebringe dokumentation for gevinsterne ved et intelligent gulvbaseret sensorsystem. Dokumentation skal være klar okt. 2016 (pdf) (nyt vindue).