1. Dormilet Dyna-Form Mercury Advance (til venstre på billedet) er en hybridmadras. Det vil sige en madras, der er en kombination af luft- og skummadras. Den virker som en almindelig trykaflastende skummadras op til og med tryksår kategori 2. Ved tryksår kategori 3 og 4 monteres en pumpe, hvorved madrassen virker som en vekseltrykmadras.
2. Dormilet Dyna-Form Static Air Heel Zone (til højre på billedet) er ligeledes en hybridmadras, men uden pumpe. Det er en selvjusterende kombinationsmadras med et unikt reaktivt luftsystem, som tilbyder en høj komfort og stor trykaflastning. Madrassen har ligeledes en ”air-only” zone ved hælene, som sikre en effektiv aflastning ved de særligt sårbare hælområder.  Denne madras er til den moderat aktive sengeliggende, der har middel/høj risiko for at udvikle tryksår eller har udviklet tryksår i kat. 1-3.

Formål 

Mercury Advance. At sikre hurtig og effektiv indsats imod tryksår og derved forebygge tryksår samt at sikre hurtigere indsats i behandlingen ved tryksår. At have en madras, som er enkel og nem at håndtere og som dækker alle de udfordringer, der må komme ved den sengeliggende.
Static Air Heel Zone. At sikre mest mulig trykaflastning ved den moderat aktive sengeliggende, uden at skulle have madras med pumpe installeret ved borger. Konstruktionen af denne madras sikrer, at hælene er mest muligt aflastet ved den sengeliggende.

Målgruppe 

Mercury Advance. Passive borgere med tryksår, eller med risiko for udvikling af tryksår.
Static Air Heel Zone. Moderat aktive borgere som er i risiko for udvikling af tryksår eller har udviklet tryksår i kat. 1-3.

Betydning for borger

Høj komfort og forebyggelse/behandling af tryksår.

Betydning for medarbejdere

Mercury Advance. Løbende ombytning af madrasser undgås, når der sker ændringer i borgerens risiko- eller sårudvikling.
Static Air Heel Zone. Nem og enkel madras, der ikke kræver pumpe. Medarbejderne undgår at skal have andet hælaflastning i sengen – nemmere arbejdsgang.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Mercury Advance. Erfaringer fra UK viser, at der hentes store økonomiske gevinster ved implementeringen af madrassen. Dette skyldes dels en betydeligt forenklet logistik omkring madrasser og dels prisen for produktet målt i forhold til effekten.
Static Air Heel Zone. Hælaflastningen ligger i madrassens konstruktion. Det reaktive luftsystem gør, at sengeliggende med moderat aktivitet ikke behøver at ligge på vekseltryk madrasser selvom de er i risiko for at udvikle tryksår. 

Anskaffelsespris 

Mercury Advance. 17.995,- kr. ex. moms.
Static Air Heel Zone. 8.995 kr. ex. moms.

Forventet levetid 

Mercury Advance. ca. 5 år.
Static Air Heel Zone. ca. 8 år.

Udgifter til evt. montering       

Nej.

Forventede årlige driftsudgifter 

Mercury Advance. Anbefaler filterskift x 1 årligt, ellers ingen service.
Static Air Heel Zone. Ingen.

Stilles der særlige krav?

Nej.

Er produktet til personlig brug?

En borger ad gangen.

Er produktet til træning? 

Løbende risikovurdering ved borgeren ift. madrasvalg.

Undervisningsbehov

Mercury Advance. Ingen, da madrassen/pumpen er enkel og overskuelig og har en knap der skal indstilles på – brugervejledning medfølger ved køb.
Static Air Heel Zone. Ingen.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK? 

Mercury Advance. På Rehab messen i år 2014. Men da var den ny og endnu  ikke implementeret på det kommune/regionale marked, da teknologien gør at det tager tid.
Static Air Heel Zone. Nej – produktet udviklet i 2015.

Erfaringer

Mercury Advance. Følgende kommuner har købt produktet: Norddjurs, Aarhus og Kerteminde. Lige nu er produktet i afprøvning på Glostrup Sygehus, Skejby Hospital, Ankerfjord Hospice o.a.
Static Air Heel Zone. Afprøvning i Ringkøbing/Skjern Kommune og på Ankerfjord Hospice.

Eventuelle cases

Læs en britisk Product Case Report om Dormilet Dyna-Form Mercury Advance.