Carino™ er en hygiejne- og brusestol designet til at gøre assisterede brusebade komfortable, værdige og effektive. Den giver også plejepersonalet et ideelt arbejdsmiljø i forbindelse med hårvask, pedicure og toiletbesøg.

Konstrueret med henblik på optimal komfort for borgeren og god ergonomi for plejepersonalet. Borgerens værdighed bevares, fordi hygiejnestolen kan justeres i højden og der er mulighed for tilbagelæning og god øjenkontakt med personalet.

Brusebade og andre rutiner gennemføres på en værdig måde af blot én medarbejder, hvilket gør den meget effektiv.

Formål

At være brugervenlig og en effektiv, sikker og ergonomisk løsning.

Målgruppe

De mindre afhængige borgere. Reducerer den statiske belastning og sparer tid for plejepersonalet.

Betydning for borger

Borgerens værdighed bevares. Stolen kan justeres i højden og lænes tilbage. Det giver god øjenkontakt med personalet.

Betydning for medarbejdere

Brusebad med en hygiejnestol, der kan justeres i højden, giver mindre statisk belastning.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Brusebade og andre rutiner gennemføres på en værdig måde af blot én medarbejder, hvilket gør den meget effektiv.

Anskaffelsespris

23.383 kr.

Årlige driftsudgifter 

800 kr.

Eventuelle cases

Udvikling - ønsker/behov

Afprøvning i kommuner

Aarhus og Viborg Kommune m.fl.