Her kunne man høre om, hvordan teknologi i plejeboliger, på sociale institutioner eller i regionale behandlingstilbud kan styrke borgernes værdighed og give dem mulighed for et mere aktivt liv, uden at det går ud over kvaliteten i omsorgen. Man kunne også se, hvordan teknologiske løsninger understøtter borgernes egenomsorg, forbedrer arbejdsmiljøet, gør arbejdsgange mere effektive og frigør tid til omsorg. 

Foregik i plejeboligenheden Trøjborg.  

Deltagerne kunne høre om erfaringerne med at implementere velfærdsteknologi i plejeboligerne i Aarhus Kommune. Fokusområdet stiller bl.a. skarpt på, hvad der er afgørende for, at implementeringen lykkes. 

Der var præsentation af en basispakke af velfærdsteknologiske løsninger, som Aarhus Kommune afprøvede i en plejeboligenhed med 68 plejeboliger i løbet af vinteren 2015 og foråret 2016. De bedste løsninger udrulles i alle kommunens 2200 plejeboliger. Der vil også blive præsenteret resultaterne af en evaluering af velfærdsteknologi i knap 500 plejeboliger. Evalueringen er foretaget af SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd - i samarbejde med Aarhus Kommune.

Download og læs SFI-rapporten Velfærdsteknologi i Plejeboliger som pdf - klik på Download!