MyMedic er danskudviklet telemedicin i storskala. Omkring 90.000 enheder kører i daglig drift i bl.a. Tyskland, UK, USA og Australien. 

Fagpersoner kan overvåge patientens målinger i Triage Manager og lynhurtigt reagere på abnorme tal. 

Samtidig kan Tunstalls telemedicinske servicecenter kvalitetskontrollere målinger, så sundhedspersonalet kun skal forholde sig til valide data. 

Alt apparatur er medicinsk godkendt – også Tunstalls MyMedic Hub. Alt er intuitivt og giver patienten en stor grad af selvhjulpenhed, og opmærksomhed på de små tegn, der kan betyde, at man kan afværge medicinering og indlæggelse med en korrekt og hurtig justering. 

Man sparer også tid ved at der ikke nødvendigvis skal etableres en kontakt mellem borger og sundhedspersonale. Derved er personalet ikke bundet til computeren i nær samme grad, og ressourcerne er derfor meget lettere at administrere. 

Formål 

Patient Empowerment – at gøre patienter til ”herre i eget hus” og lade borgeren tage kontrol over egen sygdom.

Målgruppe

Enhver med en kronisk sygdom, som løbende har behov for ambulante besøg hos egen læge eller på hospital. Målgrupperne inkluderer hjertepatienter, lungepatienter (fx KOL), diabetikere, INR-patienter osv.

Betydning for borger

Borgerne vil føle sig mere selvhjulpne og have en større forståelse for både sygdomstilstand og -udvikling samt behandling.

Betydning for medarbejdere

Medarbejderne kan håndtere et større antal borgere/patienter ad gangen, fordi man ikke nødvendigvis skal se patienten, men kan nøjes med at forholde sig til deres data, så længe de er velbehandlede.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Der er evidens for store besparelser ved indførsel blandt relevante patientgrupper. Et storskalaforsøg med over 6000 deltagende patienter viste en voldsom nedgang i re-indlæggelser, og en generelt forbedret sygdomstilstand blandt patienterne.

Anskaffelsespris

0 kr.

Årlige driftsudgifter 

Afhængigt af løsningssammensætning.

Eventuelle cases

Udvikling - ønsker/behov

Vores produkt er usædvanligt velafprøvet og vi er interesserede i en udrulning i etaper sammen med interesserede kommuner. Også som ren dansk case.

Afprøvning i kommuner

Vi kører p.t. et projekt sammen med Silkeborg Sygehus, og arbejder sammen med 2 andre kommuner om igangsættelse i forskellige faser.