Nomineret til CareWare 2016 Idéprisen

Et brækket ben er den daglige risiko for mange kvinder, der er ramt af knogleskørhed. Eller en brækket arm, hofte eller en sammensunken rygsøjle. Sygdommen er i vækst i takt med, at der kommer flere ældre, og en forebyggende livsstil er det bedste redskab, der er til rådighed for at bremse sygdommens udvikling.

Osteoporose-app'en er sammensat af mange delelementer, der tilsammen støtter patienten bedst muligt. Den skal være en hjælp for patienterne i udredningsfasen. Men også når de når så langt i forløbet, at de skal til at overveje, hvilke behandlingsmuligheder, de har. Her vil app'en være en hjælpende hånd til at guide og informere patienter til at forberede sig til samtalerne med egen læge. 

Som et ekstra lag skal app'en fungere som et kommunikationsmiddel mellem patienten, den praktiserende læge og osteoporoseklinikken på sygehuset – og hvor der ellers sidder eksperter inden for området. 

Der er et stort fokus på, at app'en skal hjælpe den enkelte patient til at hjælpe sig selv, således at patienterne kan leve et godt og langt liv på trods af diagnosen knogleskørhed, forebygge brud og holde sig sunde og raske.

Dommernes begrundelse

Osteoporose-app'en opfylder et erkendt behov hos osteoporosepatienter i forhold til hurtigt at få viden om egen sygdom, og dermed forbedre deres egen indsats mod sygdommen og dialogen med sundhedsvæsnet. Dermed har den en positiv samfundseffekt. Løsningen er velbeskrevet og app'en udnytter mulighederne for interaktion. Teamet er meget kompetent og kombinerer såvel lægefaglig viden som patienterfaring. Løsningen udvikles i samspil med brugerne. 

Det vurderes, at projektets målgruppe er tilstrækkelig stor til at skabe et økonomisk fundament.