Her kunne m an høre, hvordan teknologi kan hjælpe kronikere med at tage bedre vare på egen sundhed, kan understøtte forebyggelsesindsatsen og hjælpe borgere med at holde sig sunde og raske gennem hele livet. Man kunne også få indblik i, hvordan teknologi styrker koordination og samarbejde mellem kommuner, sygehuse og praktiserende læger, gør overgange mellem sektorerne i sundhedsvæsnet mere sikre og trygge og medvirker til at forebygge genindlæggelser. 

Foregik på MarselisborgCentret.  

Deltagerne kunne på fokusområdet høre om konkrete erfaringer fra projekter med teknologi til pleje, behandling, social støtte og digitale arbejdsgange. Der blev også præsenteret nye løsninger inden for bl.a. telesundhed og teknologi til medicinhåndtering.