Denne tredje pris bygger således på to elementer:

  • At inddrage brugerne (borgere, pårørende) som deltagere i et dommerpanel, der vurderer produkterne.
  • At skabe øget incitament hos udstillere/udviklere på CareWare og Præsentationsdagene til at fokusere på, at produktet skal opfylde et reelt behov hos borgeren i forhold til at opnå et meningsfuldt og selvstændigt liv.

Alle produkter, der præsenteres på CareWare 2016, er nomineret til Borgerprisen 2016. 

Borgerpanelet

På baggrund af produktpræsentationerne på hjemmesiden udvælges 3-4 produkter. Borgerpanelet besigtiger disse produkter på den første dag af CareWare 2016. De vælger derefter det produkt/virksomhed, som skal modtage prisen.

Kriterier for uddeling af prisen

Elementer, der indgår i kriterierne:

A: I hvilken grad bidrager produktet til samarbejde og deltagelse. 

B: Hvordan medvirker produktet til at opnå et selvstændigt og meningsfuldt liv.

C: Produktets anvendelighed.


Kriterier, der gradueres fra 1-10, hvor 10 er den bedste vurdering

1. Medvirker produktet til at skabe et selvstændigt liv for borgeren? 

2. Medvirker produktet til at skabe et meningsfuldt liv for borgeren?

3. Bidrager produktet til at skabe øget mulighed for deltagelse i sociale sammenhænge?

4. Er produktet let at anvende?

5. Hvordan er sammenhængen mellem det beskrevne formål med produktet og dets anvendelighed?

6. Tilfører produktet værdi til borgerens hverdag?

Prisen

Et gavekort, kunstværk eller lignende. 

En indrammet CareWare-plakat og et diplom, samt omtale på hjemmeside m.m.