CareWare 2015 blev afholdt 15. – 16. april 2015 i Aarhus
På CareWare skaber vi koblingen mellem teknologi, som skal gøre noget godt, og de mennesker, der skal have gavn af den. Både dem, der har brug for hjælp, og dem, der skal give hjælpen og er med til at udvikle løsningerne i den daglige brug.

Velfærdsteknologi giver først mening, når mennesket og velfærden kommer før teknologien. Når teknologiske redskaber bliver ufarlige og ukomplicerede hjælpemidler, som bliver brugt på en måde, der giver frihed og overskud. Når den gavner de mennesker, der har brug for teknologi for trygt at kunne klare hverdagen i hjemmet selv. Og når den skaber et bedre arbejdsmiljø med mere tid til omsorg for de mennesker, som arbejder med velfærdsteknologi. Derfor sætter vi mennesker først ved CareWare 2015.

Målgruppe

Beslutningstagere, fagfolk, virksomheder, iværksættere, videns-, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, der interesserer sig for innovative løsninger indenfor det sundheds- og velfærdsteknologiske område.

Fokus

CareWare 2015 tog afsæt i fire fokusområder, hvor mennesker på den ene eller den anden måde kan have gavn af forskellige velfærdsteknologier. Hvert fokusområde illustreres derfor af ét af de mennesker, der dagligt har gavn af velfærdsteknologi.

Årets fire fokusområder blev præsenteret på henholdsvis MarselisborgCentret, Plejeboligerne i Solbjerg, Vikærgården og Ingeniør AU på Katrinebjerg.

De fire fokusområder var tilrettelagt af erfarne praktikere fra de 11 kommuner i Business Region Aarhus og Region Midtjylland.

Fokusområderne var:
Fokusområde 1: Teknologi til pleje og omsorg af borgere i plejebolig og ældre patienter på sygehuse.
Lokalitet: Plejeboligerne i Solbjerg, Elmevangsvej 2, 8355 Solbjerg.

Fokusområde 2: Telemedicin, digitalt understøttet genoptræning og velfærdsteknologi til borgere i eget hjem.
Lokalitet: MarselisborgCentret, P.P. Ørums Gade 11, 8000 Aarhus C.

Fokusområde 3: Teknologi til fysisk og kognitiv rehabilitering og døgnrehabilitering.
Lokalitet: Vikærgården, Hvidkildevej 1, 8240 Risskov.

Fokusområde 4: Teknologi med fokus på øget livskvalitet og selvhjælp for borgere med fysisk, psykisk, social eller/og kognitiv funktionsnedsættelse.
Lokalitet: Ingeniør, AU - Katrinebjerg, Finlandsgade 22, 8200 Aarhus N.

Igennem de fire fokusområder gav CareWare 2015 et unikt indblik i, hvilke velfærdsteknologiske løsninger, der var på markedet, og hvilke der er på vej. Hele tiden med blik for, hvordan teknologien kan imødekomme menneskers ønsker og behov.

Overblikket er afgørende for, at man kan matche behov med teknologiske redskaber og vice versa. De fire fokusområder var tæt forbundet til Den Fællesoffentlige Strategi for Digital Velfærd 2013–2020. Strategien indeholder en række initiativer, der involverer både kommuner og regioner.

Se en YouTube-film med reportager fra de 4 fokusområder og fra Aftenarrangementet.

Aftenarrangement 2015 - Innovation & Iværksætteri og middag med networking

Innovation & Iværksætteri i princip og i praksis, Onsdag 15. april kl. 17.30-22.00 i Musikhuset Aarhus.

Program

Hvordan bliver innovation til en ægte succes?
v/ Martin Vesterby, Iværksætter og Innovation Manager, INNO-X Healthcare.
Hvorfor er kendskab til behovet vigtigere en den gode idé? Hvordan kan det være at forskning betyder noget, når man innoverer til sundhedssektoren? Hvorfor er det så dyrt at lave løsninger til sundhedssektoren - og hvordan kan man gøre det hurtigere og billigere? Hvorfor vil mange af jer ikke lykkes?

Hvorfor er iværksætterne og innovatørerne afgørende for kommunens succes?
v/ borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune.
Hvorfor er nytænkning vigtig inden for sundheds- og omsorgsområdet? Hvorfor skal Aarhus Kommune gøre en forskel i forhold til at opbygge et stærkt dansk vækstlag af iværksættere og startups?

Finale for CareWare konkurrencernes otte finalister.
Bliv præsenteret for Danmarks bedste nye ideer og løsninger: Oplev speed-præsentationer på scenen og mød folkene bag - deltag i nye netværksmetoder.

Læs mere om CareWare Innovation 2015

Prisuddeling i Idékonkurrencen og Iværksætterkonkurrencen.
CareWare dommerteamet præsenterer de to vindere, som de har valgt at følge og styrke i det kommende år. Dommerne valgte iøvrigt at uddele endnu en pris: Dommernes  Særpris.

Se en YouTube-film med vinderne af de tre priser.

Middag med tre retter og vin - og mulighed for networking.
Deltagelse for udstillere, konference- og konkurrencedeltagere samt arrangører.